HP LaserJet 3030 All in One Printer - De standaardinstelling voor sorteren wijzigen

background image

De standaardinstelling voor sorteren wijzigen

1.

Op het bedieningspaneel van het apparaat drukt u op

MENU

/

ENTER

.

2.

Gebruik de knop

<

of de

>

om Kopieerinst. te selecteren en druk vervolgens op

MENU

/

ENTER

.

3.

Druk op

MENU

/

ENTER

om Stand. sorteren te selecteren.

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om Aan of Uit te selecteren.

5.

Druk op

MENU

/

ENTER

om uw selectie op te slaan.

Opmerking

De fabrieksinstelling voor het automatisch sorteren van kopieën is Aan.

58

Hoofdstuk 4 Kopiëren

NLWW