HP LaserJet 3030 All in One Printer Help

background image
background image
background image

hp LaserJet 3020 all-in-one en

hp LaserJet 3030 all-in-one

Gebruikershandleiding

background image

Copyrightinformatie

© 2003 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking of vertaling
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming is verboden, behalve voor
zover toegestaan volgens het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en
services van HP wordt uiteengezet in de
garantieverklaring die bij dergelijke
producten en services wordt geleverd.
Niets in deze verklaring mag worden
opgevat als een aanvullende garantie. HP
is niet aansprakelijk voor technische of
redactionele fouten of weglatingen in deze
verklaring.

Gebruikers van het Hewlett-Packard
product dat in deze gebruikershandleiding
wordt beschreven krijgen een licentie voor:
a) het afdrukken van deze
gebruikershandleiding voor
PERSOONLIJK, INTERN of
BEDRIJFSMATIG gebruik onder de
voorwaarde dat de afgedrukte exemplaren
niet worden verkocht, doorverkocht of
anderszins worden verspreid; en b) het
opslaan van de elektronische versie van
deze gebruikershandleiding op een
netwerkserver, mits de toegang tot dit
elektronische bestand wordt beperkt tot
personen die het Hewlett-Packard product
dat in deze gebruikershandleiding wordt
beschreven aanwenden voor
PERSOONLIJK of INTERN gebruik.

Onderdeelnummer: Q2665-90908

Edition 1, 10/2003

Handelsmerken

Adobe® en PostScript® zijn
handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft®, Windows® en Windows NT®
zijn gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten.

UNIX® is een gedeponeerd handelsmerk
van The Open Group.

Alle overige producten die in dit document
worden genoemd, kunnen handelsmerken
zijn van hun respectievelijke bedrijven.

Hewlett-Packard Development Company, L.P.
20555 S.H. 249
Houston, TX 77070

background image

Inhoudsopgave

1 Kennismaking met het apparaat

Onderdelen van de hp LaserJet 3020 all-in-one en hp LaserJet 3030 all-in-one ...................2

Inhoud van de verpakking van de hp LaserJet 3020 all-in-one ........................................2
Inhoud van de verpakking van de hp LaserJet 3030 all-in-one ........................................3

Apparaatkenmerken van de hp LaserJet 3020 all-in-one en de hp LaserJet 3030 all-
in-one ........................................................................................................................................ 4
De hardwareonderdelen ........................................................................................................... 5

hp LaserJet 3020 all-in-one hardwareonderdelen .............................................................5
HP LaserJet 3020 all-in-one hardwareonderdelen ............................................................5

De onderdelen van het bedieningspaneel van de hp LaserJet 3020 all-in-one ......................6
De onderdelen van het bedieningspaneel van de hp LaserJet 3030 all-in-one ......................7
Overzicht van de softwareonderdelen van het apparaat .........................................................8

Ondersteunde besturingssystemen ...................................................................................8

Specificaties afdrukmateriaal .................................................................................................... 9

Ondersteunde papierformaten en gewichten ....................................................................9

2 De instellingen wijzigen via de hp werkset of via het bedieningspaneel

De hp werkset (Windows) gebruiken .....................................................................................13

Ondersteunde besturingssystemen .................................................................................13
Ondersteunde browsers ...................................................................................................13
De hp werkset openen ..................................................................................................... 13
De tabbladen van de hp werkset .....................................................................................14

Het bedieningspaneel gebruiken ............................................................................................16

Een configuratiepagina afdrukken ...................................................................................16
De menustructuur van het bedieningspaneel afdrukken .................................................16
De fabrieksinstellingen herstellen ....................................................................................17
De taal van het bedieningspaneel wijzigen .....................................................................17
Het standaardpapierformaat wijzigen ..............................................................................17
Het volume van het apparaat regelen .............................................................................18

3 Afdrukken

Afdrukken met handmatige invoer .........................................................................................22

Afdrukken met handmatige invoer ...................................................................................22

Afdruktaken onderbreken of annuleren ..................................................................................23
Printerdrivers ........................................................................................................................... 24

De afdrukinstellingen wijzigen .......................................................................................... 24

Afdrukkwaliteitsinstellingen begrijpen .....................................................................................26

Afdrukkwaliteitsinstellingen tijdelijk wijzigen ....................................................................26
Instellingen voor de afdrukkwaliteit wijzigen voor alle toekomstige taken ......................26
EconoMode gebruiken (om toner te besparen) ...............................................................27

De afdrukkwaliteit optimaliseren voor afdrukmateriaal ..........................................................28

De functie voor optimaliseren gebruiken .........................................................................28

Specificaties voor afdrukmateriaal ......................................................................................... 29
Richtlijnen voor het gebruik van afdrukmateriaal ...................................................................30

NLWW

iii

background image

Papier ............................................................................................................................... 30
Veelvoorkomende problemen met afdrukmateriaal ........................................................30
Etiketten ............................................................................................................................ 31
Transparanten .................................................................................................................. 31
Enveloppen ....................................................................................................................... 31
Kaarten en zwaar afdrukmateriaal ...................................................................................32

Afdrukmateriaal selecteren voor de automatische documentinvoer (ADI) ............................34

Specificaties van de automatische documentinvoer .......................................................34

Afdrukken op enveloppen ....................................................................................................... 35

Op één envelop afdrukken ...............................................................................................35
Op meerdere enveloppen afdrukken ...............................................................................36

Afdrukken op transparanten en etiketten ...............................................................................38

Afdrukken op transparanten en etiketten .........................................................................38

Afdrukken op briefhoofdpapier of voorbedrukte formulieren .................................................40

Afdrukken op briefhoofdpapier en voorbedrukte formulieren ..........................................40

Afdrukken op speciaal papierformaat of op kaarten ..............................................................41

Op speciaal papierformaat of kaarten afdrukken ............................................................41

Handmatig dubbelzijdig afdrukken ......................................................................................... 42

Handmatig dubbelzijdig afdrukken ...................................................................................42

Meerdere pagina's op één vel afdrukken ...............................................................................44

Meerdere pagina's op één vel afdrukken (Windows) ......................................................44
Meerdere pagina's op één vel afdrukken (Macintosh) ....................................................44

Folders afdrukken ................................................................................................................... 45

Folders afdrukken ............................................................................................................. 45

Watermerken afdrukken .........................................................................................................47

De functie voor watermerken gebruiken ..........................................................................47

4 Kopiëren

Originelen plaatsen om te kopiëren ........................................................................................50

Originelen op de flatbedscanner plaatsen .......................................................................50
Originelen in de automatische documentinvoer plaatsen ...............................................50

Kopieertaken starten ............................................................................................................... 52
Kopieertaken annuleren .......................................................................................................... 52
De kopieerkwaliteit aanpassen ............................................................................................... 53

Kopieerkwaliteit voor de huidige taak aanpassen ...........................................................53
De standaardkopieerkwaliteit aanpassen ........................................................................53

De instelling voor lichter/donkerder (contrast) aanpassen .....................................................54

Instellingen voor lichter/donkerder (contrast) voor de huidige taak aanpassen
...........................................................................................................................................54
De standaardinstelling voor lichter/donkerder aanpassen ..............................................54

Kopieën verkleinen of vergroten ............................................................................................. 55

Kopie voor de huidige taak verkleinen of vergroten ........................................................56
Het standaardkopieerformaat wijzigen ............................................................................56

De sorteerinstelling wijzigen ................................................................................................... 58

De sorteerinstelling voor de huidige taak wijzigen ...........................................................58
De standaardinstelling voor sorteren wijzigen .................................................................58

Het aantal exemplaren wijzigen .............................................................................................. 59

Aantal kopieën voor de huidige taak wijzigen .................................................................59
De standaardinstelling voor het aantal kopieën wijzigen ................................................59

Foto's, dubbelzijdige originelen of boeken kopiëren ..............................................................60

Een foto kopiëren ............................................................................................................. 60
Meerdere dubbelzijdige originelen kopiëren ....................................................................60
Boeken kopiëren .............................................................................................................. 61

iv

NLWW

background image

5 Scannen

Originelen op de scan plaatsen ..............................................................................................64

Originelen op de flatbedscanner plaatsen .......................................................................64
Originelen in de automatische documentinvoer plaatsen ...............................................65

Scanmethoden ........................................................................................................................ 66
Scannen vanaf het bedieningspaneel van het apparaat (Windows) .....................................67

De knop Scannen naar van het apparaat programmeren ...............................................67
Scannen naar e-mail ........................................................................................................ 67
Scannen naar een map .................................................................................................... 67

Scantaken annuleren .............................................................................................................. 69
Scannen vanuit de hp LaserJet scansoftware (Windows) .....................................................70

Scannen naar e-mail ........................................................................................................ 70
Scannen naar een bestand ..............................................................................................71
Naar een ander softwareprogramma scannen ................................................................71
Scannen naar de software Readiris OCR ........................................................................72

Vanaf het apparaat en hp Director (Macintosh) scannen ......................................................73

Scannen naar e-mail ........................................................................................................ 73
Scannen naar een bestand ..............................................................................................73
Naar een softwareprogramma scannen ..........................................................................74
Eén pagina tegelijk scannen ............................................................................................74

Scannen vanuit software die compatibel is met TWAIN en WIA ..........................................75

Software gebruiken die compatibel is met TWAIN en WIA ............................................75

Een foto of boek scannen .......................................................................................................76

Een foto scannen ............................................................................................................. 76
Scannen naar een boek ...................................................................................................76

Scannen met OCR .................................................................................................................. 78

Readiris ............................................................................................................................. 78

Resolutie en kleur van de scanner ......................................................................................... 79

Richtlijnen voor de resolutie en de kleuren ......................................................................79
Kleur ................................................................................................................................. 80

6 Faxen

.................................................................................................................................................. 81

7 Reiniging en onderhoud

De buitenkant van het apparaat reinigen ...............................................................................84

De behuizing reinigen ....................................................................................................... 84
De glasplaat reinigen ........................................................................................................ 84
De binnenkant van de klep reinigen ................................................................................85

De papierbaan reinigen .......................................................................................................... 86

De papierbaan reinigen ....................................................................................................86

De transportroleenheid van de automatische documentinvoer vervangen ...........................87

8 Problemen oplossen

Het apparaat kan niet worden aangezet ................................................................................92

Staat het apparaat onder stroom? ...................................................................................92

Het display op het bedieningspaneel geeft zwarte regels of punten weer of is leeg.
.................................................................................................................................................. 93

Is het apparaat blootgesteld aan een elektrisch of magnetisch veld? ............................93

Er worden blanco pagina's afgedrukt .....................................................................................94

Bevindt de beschermingstape zich nog op de printcartridge? ........................................94
Bevat het document lege pagina's? .................................................................................94
Kan de configuratiepagina worden afgedrukt? ................................................................94

NLWW

v

background image

Is het origineel op de juiste wijze geplaatst? ...................................................................94

Pagina's zijn niet afgedrukt .....................................................................................................95

Wordt er een bericht weergegeven op het beeldscherm? ..............................................95
Wordt het afdrukmateriaal op de juiste manier in de printer getrokken? ........................95
Zijn er papierstoringen? ................................................................................................... 95
Werkt de parallelle kabel of USB-kabel (A/B) van het apparaat en is deze goed
aangesloten? ....................................................................................................................95
Zijn er andere apparaten aangesloten op de computer? ................................................95

Pagina's zijn afgedrukt, maar er is een probleem ..................................................................96

Is de afdrukkwaliteit slecht? ............................................................................................. 96
Verschilt de afgedrukte pagina van de pagina op het scherm? ......................................96
Zijn de instellingen van het apparaat geschikt voor het afdrukmateriaal? ......................96

Foutberichten worden weergegeven op het scherm ..............................................................97

Printer reageert niet/fout bij schrijven naar LPT1 ............................................................97
Kan poort niet openen (in gebruik door andere toepassing) ...........................................97

Problemen met papierverwerking ........................................................................................... 98

Afdruk is scheef ................................................................................................................98
Er wordt meer dan één vel tegelijk ingevoerd .................................................................98
Het apparaat trekt het materiaal niet uit de invoerlade ...................................................98
Materiaal krult tijdens doorvoer door apparaat ................................................................98

De afgedrukte pagina wijkt af van de schermweergave ........................................................99

Is de tekst onleesbaar, onjuist of onvolledig? ..................................................................99
Ontbreken er illustraties of tekst? Worden er blanco pagina's afgedrukt? .....................99
Wijkt de paginaopmaak af van de paginaopmaak op een andere printer? ..................100
Is de kwaliteit van de afbeeldingen slecht? ...................................................................100

Het papier loopt vast in de printer ........................................................................................101

Een papierstoring verhelpen .......................................................................................... 101
Andere papierstoringen verhelpen .................................................................................103
Tips om papierstoringen te vermijden ...........................................................................103

De afdrukkwaliteit is onaanvaardbaar ..................................................................................104

Lichte of vage afdrukken ................................................................................................104
Tonerspatten .................................................................................................................. 104
Weggevallen informatie ................................................................................................. 105
Verticale lijnen ................................................................................................................ 105
Grijze achtergrond ..........................................................................................................106
Tonervegen .................................................................................................................... 106
Losse toner ..................................................................................................................... 107
Verticaal herhalende defecten .......................................................................................108
Vervormde tekens ..........................................................................................................108
Scheve pagina's ............................................................................................................. 109
Krullend of golvend ........................................................................................................ 109
Kreukels of vouwen ........................................................................................................110
Omtrek van tonerresten ................................................................................................. 110

Foutberichten op het bedieningspaneel ...............................................................................111

Omgaan met veelvoorkomende foutberichten ..............................................................111
Kritieke foutberichten ..................................................................................................... 111
Waarschuwingsberichten ...............................................................................................112
Waarschuwingsbericht en ..............................................................................................112

Er is geen kopie gemaakt .....................................................................................................114

Is er afdrukmateriaal in de invoerlade geplaatst? ..........................................................114
Is het origineel op de juiste wijze geplaatst? .................................................................114

Kopieën zijn leeg, er ontbreken afbeeldingen of de kopieën zijn vaag ...............................115

Is de afsluitingsstrook verwijderd van de printcartridge in het apparaat? .....................115
Is de printcartridge bijna leeg? .......................................................................................115
Is het origineel van lage kwaliteit? .................................................................................115
Heeft het origineel een gekleurde achtergrond? ...........................................................115

vi

NLWW

background image

Kopieerkwaliteit is onaanvaardbaar .....................................................................................116

Problemen voorkomen ...................................................................................................116

Papierstoringen in de automatische documentinvoer ..........................................................117

Plaatsen waar papier vaak vastloopt in de automatische documentinvoer ..................117
Een papierstoring in de automatische documentinvoer oplossen ................................117

Waarneembare kopieerfouten .............................................................................................. 120

Verticale witte of vage strepen .......................................................................................120
Lege pagina's ................................................................................................................. 120
Het verkeerde origineel is gekopieerd ...........................................................................120
Te licht of te donker ........................................................................................................ 120
Ongewenste lijnen .......................................................................................................... 121
Zwarte vlekken of strepen ..............................................................................................121
Onduidelijke tekst ...........................................................................................................121
Verkleind formaat ........................................................................................................... 121

Gescande afbeelding is van slechte kwaliteit ......................................................................122

Is het origineel een foto of afbeelding van een afdruk? ................................................122
Is de afbeeldingskwaliteit beter wanneer het document wordt afgedrukt? ...................122
Is de afbeelding scheef? ................................................................................................ 122
Bevat de gescande afbeelding vlekken, lijnen, verticale witte strepen of andere
fouten? ............................................................................................................................ 122
Komen de afbeeldingen niet overeen met het origineel? ..............................................123

Een gedeelte van de afbeelding is niet gescand .................................................................124

Is het origineel op de juiste wijze geplaatst? .................................................................124
Heeft het origineel een gekleurde achtergrond? ...........................................................124
Is het origineel langer dan 381 mm? .............................................................................124
Is het origineel te klein? ................................................................................................. 124
Gebruikt u hp Director? (Alleen voor Macintosh) ...........................................................124
Is het papierformaat correct? .........................................................................................124

Het scannen duurt te lang .................................................................................................... 125

Is de resolutie of het kleurniveau te hoog ingesteld? ....................................................125
Is de software ingesteld op kleurenscans? ....................................................................125
Hebt u een afdruktaak of een kopieertaak verzonden voordat u begon met
scannen? ........................................................................................................................125
Is de computer ingesteld voor bidirectionele communicatie? .......................................125

Er worden foutberichten weergegeven ................................................................................126

Veelvoorkomende berichten met betrekking tot scanfouten .........................................126

De scankwaliteit is onaanvaardbaar .....................................................................................127

Problemen voorkomen ...................................................................................................127
Lege pagina's ................................................................................................................. 127
Te licht of te donker ........................................................................................................ 128
Ongewenste lijnen .......................................................................................................... 128
Zwarte vlekken of strepen ..............................................................................................128
Onduidelijke tekst ...........................................................................................................128

Bijlage A Specificaties

HP LaserJet 3020/3030 all-in-one serie specificaties ..........................................................131

hp LaserJet 3020/3030 all-in-one serie specifcicaties ...................................................131

hp LaserJet 3030 all-in-one faxspecificaties ........................................................................133
hp LaserJet 3020/3030 all-in-one serie batterij ....................................................................134

Bijlage B Overheidsinformatie

............................................................................................................................................... 135
FCC-voorschriften .................................................................................................................136
Wet op de bescherming van de telefoongebruiker (Verenigde Staten-hp LaserJet
3030) .....................................................................................................................................137

NLWW

vii

background image

IC CS-03-vereisten (hp LaserJet 3030) ................................................................................138
Overheidsvoorschriften voor de landen/regio's in de Europese Unie (hp LaserJet
3030) .....................................................................................................................................138
Veiligheidsverklaringen .........................................................................................................139

Laserverklaring ...............................................................................................................139
Canada DOC regulations ............................................................................................... 139
Laser statement for Finland ........................................................................................... 140
Korean EMI statement ................................................................................................... 140
Australia .......................................................................................................................... 141

Conformiteitsverklaring .........................................................................................................142
Programma voor milieuvriendelijke producten .....................................................................143

Milieubescherming ......................................................................................................... 143
Ozonproductie ................................................................................................................ 143
Minder energieverbruik .................................................................................................. 143
Tonerverbruik ................................................................................................................. 143
Papergebruik .................................................................................................................. 143
Plastic onderdelen ..........................................................................................................144
Afdrukbenodigdheden voor de HP LaserJet .................................................................144
Informatie over het HP Printing Supplies Returns and Recycling Program ..................144
Papier ............................................................................................................................. 144
Materiaalbeperkingen ..................................................................................................... 144
Nederlands ..................................................................................................................... 145
Meer informatie .............................................................................................................. 145

Chemiekaarten (Material Safety Data Sheets) .....................................................................146

Bijlage C HP beperkte garantie

hp LaserJet 3020 / 3030 all-in-one serie BEPERKTE GARANTIE VAN EEN JAAR
............................................................................................................................................... 147

Bijlage D Onderdelen en accessoires van hp

hp onderdelen en accessoires bestellen ..............................................................................150

Overzicht van hp-onderdelen en -accessoires ..............................................................150

Printcartridges voor de HP LaserJet ....................................................................................152

hp-beleid voor printcartridges van andere producenten dan HP ..................................152
Een printcartridge installeren .........................................................................................152
Printcartridges bewaren ................................................................................................. 152
Verwachte gebruiksduur van printcartridge ...................................................................152
Hergebruik van printcartridges .......................................................................................153
Toner besparen ..............................................................................................................153

Bijlage E Service en ondersteuning

Hardwareservice verkrijgen ..................................................................................................156

Hardware-service verkrijgen .......................................................................................... 156

Uitgebreide garantie ............................................................................................................. 158
Serviceformulier ....................................................................................................................159

Woordenlijst

Index

viii

NLWW

background image

1