HP LaserJet 3030 All in One Printer - Các trở ngại về fax gởi đi

background image

Các trở ngại về fax gởi đi

Dùng thông tin trong bảng này để giải quyết những trở ngại có thể xảy ra khi gởi fax.

Issue

Cause

Solution

Fax ngừng lại trong khi gởi.

Máy fax mà quý vị muốn gởi

fax đến có thể không hoạt

động.

Thử gởi fax đến một máy fax

khác.

Có thể đường dây điện thoại

của quý vị không hoạt động.

Thực hiện một trong những

việc sau:

Tăng âm lượng của thiết

bị, kế đó ấn nút

BẢN FAX

/

GỞI

trên bảng điều khiển. Nếu

quý vị nghe âm quay số,

đường dây điện thoại hoạt

động.

Tháo thiết bị khỏi ổ cắm

trên tường, kế đó nối máy

điện thoại với với ổ cắm.

Thử thực hiện một cuộc

gọi để bảo đảm là đường

dây điện thoại hoạt động

tốt.

Lỗi truyền thông có thể làm

gián đoạn công tác fax.

Thay định vị của redial-on-

communication-error thành On

(see

Để thay đổi tùy chọn cho

quay số lại do lỗi truyền thông

).

VIWW

Các trở ngại về fax gởi đi

85

Tiế

ng

Vi

ệt

background image

Issue

Cause

Solution

Thiết bị nhận được fax nhưng

không gởi được fax.

Nếu thiết bị của quý vị ở trong

hệ thống PBX, hệ thống PBX

có thể tạo ra âm quay số mà

thiết bị không thể phát hiện.

Hãy để định vị phát hiện âm

quay số (detect-dial-tone) ở vị

trí “đóng”. Xem

Thay đổi định vị

phát hiện âm quay số

.

Có thể có sự nối dây điện thoại

không tốt.

Hãy thử lại sau này.

Máy fax mà quý vị muốn gởi

fax đến có thể không hoạt

động.

Thử gởi fax đến một máy fax

khác.

Có thể đường dây điện thoại

của quý vị không hoạt động.

Thực hiện một trong những

việc sau:

Tăng âm lượng của thiết

bị, kế đó ấn nút

BẢN FAX

/

GỞI

trên bảng điều khiển. Nếu

quý vị nghe âm quay số,

đường dây điện thoại hoạt

động.

Tháo thiết bị khỏi ổ cắm

điện thoại, kế đó nối một

máy điện thoại. Thử thực

hiện một cuộc gọi để bảo

đảm là đường dây điện

thoại hoạt động tốt.

Cuộc gọi fax đi tiếp tục quay

số.

Thiết bị tự động quay lại số fax

nếu những tùy chọn quay số lại

được định vị On.

Để ngưng việc quay số lại

trong khi thiết bị quay số, ấn

nút

HỦY BỎ

. Để xóa một fax

đang chờ để gởi đi, xem

Hủy

bỏ một công tác gởi fax

. Xem

Thay đổi các định vị của quay

số lại

để thay đổi định vị quay

số lại.

Fax quý vị gởi đi không đến

được máy nhận fax.

Máy nhận fax có thể đang tắt

máy hay có thể ở trong tình

trạng có lỗi, như không còn

giấy.

Điện thoại cho người nhận để

biết chắc là máy fax đang “mở”

và sẵn sàng nhận fax.

Bản chính có thể nạp không

đúng cách.

Phải biết chắc là bản chính

được nạp đúng cách vào máy

nạp tài liệu tự động (ADF) tại

khay nhập hay trên máy quét

dạng phẳng (không có với HP

LaserJet 3015 thiết bị đa năng

tất cả trong một). Xem

Nạp tài

liệu gốc vào máy fax

Một fax có thể ở trong bộ nhớ

bởi vì nó chờ để quay lại một

số fax đang bận, nhiều công

tác khác trước nó đang chờ để

gởi đi, hay fax được bố trí để

gởi đi sau này.

Nếu một công tác fax đang ở

trong bộ nhớ vì bất cứ lý do

nào trong số nêu trên, mục

nhập cho công tác đó có trong

sổ ghi fax. In sổ ghi sinh hoạt

của fax (xem

In sổ ghi sinh

hoạt của fax

) và kiểm trong cột

tình trạng (Status) các công tác

có ghi Chưa thực hiện.

86

Chapter 5 Chapter Xử lý Trục trặc

VIWW

background image

Issue

Cause

Solution

Quý vị không thể quay số tất

cả các số trong một số fax dài.

Tối đa của các số hay chữ có

thể nhập vào số fax là 50.

Thử quay số theo lối thủ công

số fax. Xem

Sử dụng cách

quay số theo lối thủ công

.

Fax mà quý vị gởi đi có một

khối màu xám ở cuối mỗi trang

Có thể quý vị gởi fax từ máy

quét dạng phẳng (chỉ cho HP

LaserJet 3030 thiết bị đa năng

tất cả trong một hay HP

LaserJet 3380 thiết bị đa năng

tất cả trong một) với glass-fax

size định vị không đúng.

Phải biết chắc là định vị đúng.

Để có thêm thông tin, xem

Thay đổi định vị ngầm định cho

kích cỡ của kính

.

Fax quý vị gởi đi thiếu mất

phần dữ liệu ở cuối mỗi trang

Có thể quý vị gởi fax từ máy

quét dạng phẳng (chỉ cho HP

LaserJet 3030 thiết bị đa năng

tất cả trong một hay HP

LaserJet 3380 thiết bị đa năng

tất cả trong một) với glass-fax

size định vị không đúng.

Phải biết chắc là định vị đúng.

Để có thêm thông tin, xem.

Thay đổi định vị ngầm định cho

kích cỡ của kính

.

VIWW

Các trở ngại về fax gởi đi

87

Tiế

ng

Vi

ệt