HP LaserJet 3030 All in One Printer - Để thay đổi âm lượng của tiếng fax (line-monitor) (HP LaserJet 3030 thiết bị đa năng tất cả trong một hay HP LaserJet 3380 thiết bị đa năng tất cả trong một)

background image

LaserJet 3030 thiết bị đa năng tất cả trong một hay HP LaserJet 3380 thiết bị đa năng tất

cả trong một).
1. Ấn nút

CƯỜNG ĐỘ

(

ÂM THANH

)

trên bảng điều khiển.

2. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Off, Soft, Medium, hay Loud.

3. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

để lưu chọn lựa của quý vị.