HP LaserJet 3030 All in One Printer - Thay đổi định vị tương phản ngầm định

background image

Thay đổi định vị tương phản ngầm định

Sự tương phản ảnh hưởng đến mức độ sáng và mức độ tối của một fax gởi đi như lúc nó

được gởi đi.