HP LaserJet 3030 All in One Printer - Điều chỉnh độ phân giải cho công tác gởi fax hiện tại

background image

Điều chỉnh độ phân giải cho công tác gởi fax hiện tại

1. Ấn

ĐỘ PHÂN GIẢI

để thấy định vị của độ phân giải hiện tại.

2. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn định vị thích nghi cho độ phân giải.

3. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

để lưu những gì đã chọn.

Hình

Thủ tục này thay đổi độ phân giải của fax cho công tác gởi fax hiện tại. Để có hướng dẫn về

thay đổi độ phân giải ngầm định của fax, xem

Thay đổi định vị ngầm định của độ phân giải

.

Hình

Để thay đổi độ tương phản hay cỡ kích mặt kính máy quét (chỉ cho HP LaserJet 3030 thiết

bị đa năng tất cả trong một hay HP LaserJet 3380 thiết bị đa năng tất cả trong một), quý vị

phải thay đổi các định vị ngầm định. Xem

Thay đổi định vị tương phản ngầm định

or

Thay

đổi định vị ngầm định cho kích cỡ của kính

.