HP LaserJet 3030 All in One Printer - Gởi fax từ phần mềm (Mac OS 10.2.x)

background image

Gởi fax từ phần mềm (Mac OS 10.2.x)

1. Mở HP Director và kích Fax. Phần mềm gởi fax hiện ra trên màn hình.
2. Chọn Addressing từ danh sách đánh rơi Copies and Pages.
3. Nhập số fax của một hay nhiều người nhận fax.
4. Nạp tài liệu vào máy nạp tài liệu tự động (ADF) trên khay nạp.
5. Kể cả trang bìa (bước này tùy chọn).
6. Kích Scan Now, kế đó kích Print.

Hình

Các bước cho Mac OS 9.1 và 9.2.x sẽ thay đổi.

30

Chapter 2 Chapter Fax (căn bản)

VIWW