HP LaserJet 3030 All in One Printer - In báo cáo danh bạ điện thoại

background image

In báo cáo danh bạ điện thoại

Báo cáo danh bạ điện thoại liệt kê các số fax đã được quy cho các nút chỉ cần ấn một lần

và các nhập để quay số nhanh và quay số cho nhóm.