HP LaserJet 3030 All in One Printer - Figyelmeztető üzenetek

background image

Figyelmeztető üzenetek

Figyelmeztető üzenet jelenik meg minden olyan történésről, amelyről a felhasználónak
fontos értesülnie. A rövid időre megjelenő üzenetek olyan körülményről tájékoztatnak,
amely befolyásolhatja a feladat végrehajtását vagy az eredmény minőségét. Figyelmeztető
üzenet megjelenésekor a folyamatban lévő művelet megszakadhat. Az üzenet 5
másodpercig látható a kijelzőn.

A kezelőpanel kijelzőjén az alábbi általános figyelmeztető üzenetek jelenhetnek meg:

ESZKÖZHIBA

[BEÍRÁS] FOLYT.

ESZKÖZ FOGLALT

PRÓBÁLJA KÉSŐBB

112

Fejezet 8 Hibaelhárítás

HUWW

background image

MOTOR KOMM.

HIBA

KEVÉS A MEMÓRIA

PRÓBÁLJA KÉSŐBB

OLDAL TÚL KOMPL.

[BEÍRÁS] FOLYT.

BEÁLL. TÖRÖLVE

Ha a figyelmeztető üzenet nyomtatással kapcsolatos, és az automatikus folytatás be van
állítva, az üzenet 10 másodpercig látható. Ha nem nyomja meg a

MENÜ

/

BEÍRÁS

vagy a

MEGSZAKÍTÁS

gombot, a készülék folytatja a nyomtatási műveletet. Ha az automatikus

folytatás nincs beállítva, a nyomtatással kapcsolatos figyelmeztetések mindaddig a kijelzőn
maradnak, amíg a

MENÜ

/

BEÍRÁS

vagy a

>

MEGSZAKÍTÁS

gomb megnyomásával a művelet

folytatását, illetve megszakítását nem kéri.

Megjegyzés

Az automatikus folytatás a nyomtatóillesztő programban vagy a HP eszközkészletében
állítható be. Ha ellenőrizni szeretné, hogy az automatikus folytatás be van-e kapcsolva,
nyomtassa ki a konfigurációs lapot. További tudnivalók:

Konfigurációs oldal nyomtatása

.

HUWW

Hibaüzenetek jelennek meg a kezelőpanelen

113