HP LaserJet 3030 All in One Printer leírás

background image
background image
background image

hp LaserJet 3020 all-in-one és

hp LaserJet 3030 all-in-one

Felhasználói kézikönyv

background image

Szerzői jogi adatok

© 2003 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Jelen kiadvány előzetes írásbeli engedély
nélkül történő sokszorosítása, adaptációja
és fordítása kizárólag a szerzői jogi
törvényekben feltüntetett módon
engedélyezett.

A jelen kiadvány tartalma előzetes
értesítés nélkül változhat.

A HP termékekre és szolgáltatásokra
vonatkozó garancia kizárólagosan csak az
adott termékhez vagy szolgáltatáshoz
csatolt garancianyilatkozatban található. A
jelen dokumentumban foglalt egyetlen
kitétel sem képezheti további
garanciaigény alapját. A HP nem vállal
felelősséget a jelen dokumentum
esetleges szerkesztési hibáiért, műszaki
tévedéseiért vagy hiányosságaiért.

A Hewlett-Packard termék jelen
felhasználói kézikönyve a következőkre
jogosítja fel a felhasználót: a) az eladásra,
viszonteladásra vagy más módon történő
terjesztésre vonatkozó korlátozások mellett
a felhasználói kézikönyvről nyomtatott
példányt készíthet SZEMÉLYES, BELSŐ
vagy VÁLLALATI célból; és b) a
felhasználói kézikönyv elektronikus
példányát hálózati kiszolgálóra helyezheti,
feltéve, hogy ez az elektronikus példány
kizárólag a felhasználói kézikönyvhöz
kapcsolódó Hewlett-Packard termék
SZEMÉLYES, BELSŐ felhasználói
számára elérhető.

Cikkszám: Q2665-90909

Edition 1, 10/2003

Kereskedelmi védjegyek

Az Adobe® és a PostScript® az Adobe
Systems Incorporated védjegyei.

A Microsoft®, a Windows® és a Windows
NT® a Microsoft Corporation Egyesült
Államokban bejegyzett védjegyei.

A UNIX® a The Open Group bejegyzett
védjegye.

A dokumentációban említett többi
terméknév a megfelelő cégek védjegye
lehet.

Hewlett-Packard Development Company, L.P.
20555 S.H. 249
Houston, TX 77070

background image

Tartalomjegyzék

1. Ismerkedés a készülékkel

A hp LaserJet 3020 all-in-one és a hp LaserJet 3030 all-in-one .............................................2

A ahp LaserJet 3020 all-in-one csomag tartalma ..............................................................2
A hp LaserJet 3030 all-in-one csomag tartalma ................................................................3

A hp LaserJet 3020 all-in-one és a hp LaserJet 3030 all-in-one .............................................4
A hardverösszetevők azonosítása ............................................................................................ 5

A HP LaserJet 3020 all-in-one hardverösszetevői ............................................................5
A HP LaserJet 3030 all-in-one hardverösszetevői ............................................................5

A hp LaserJet 3020 all-in-one kezelőpanel-összetevőinek azonosítása .................................6
A hp LaserJet 3030 all-in-one kezelőpanel-összetevőinek azonosítása .................................7
A szoftverösszetevők azonosítása ........................................................................................... 8

Támogatott operációs rendszerek .....................................................................................8

Nyomtatott médiára vonatkozó előírások .................................................................................9

Támogatott papírsúlyok és -méretek .................................................................................9

2. A beállítások módosítása a hp eszköztár vagy a készülék
kezelőpanelje segítségével

A hp eszköztár használata (Windows) ...................................................................................13

Támogatott operációs rendszerek ...................................................................................13
Támogatott böngészők .................................................................................................... 13
A hp eszköztár megjelenítése ..........................................................................................13
A hp eszköztár részei ....................................................................................................... 14

A készülék kezelőpaneljének használata ...............................................................................16

Konfigurációs oldal nyomtatása .......................................................................................16
A kezelőpanel menütérképének nyomtatása ..................................................................16
Gyári alapértelmezések visszaállítása .............................................................................17
A kezelőpanel megjelenítési nyelvének módosítása .......................................................17
Az alapértelmezett médiaméret módosítása ...................................................................17
A hangerő-szabályozók használata .................................................................................18

3. Nyomtatás

Nyomtatás kézi lapadagolás segítségével .............................................................................22

Nyomtatás kézi lapadagolás segítségével ......................................................................22

Nyomtatási feladat leállítása vagy törlése ..............................................................................23
Nyomtatóillesztők ....................................................................................................................24

Nyomtatási beállítások módosítása .................................................................................24

A nyomtatásiminőség-beállítások ismertetése .......................................................................26

A nyomtatásiminőség-beállítások ideiglenes módosítása ...............................................26
A nyomtatási minőség beállításainak módosítása az összes további feladathoz
...........................................................................................................................................26
Az EconoMode használata (festéktakarékos) .................................................................27

A nyomtatási minőség optimalizálása az egyes médiatípusokra ..........................................28

Az optimalizálási szolgáltatás elérése .............................................................................28

A készülékre vonatkozó média-előírások ...............................................................................29

HUWW

iii

background image

Médiahasználati irányelvek ..................................................................................................... 30

Papír ................................................................................................................................. 30
Gyakori médiaproblémák táblázata .................................................................................30
Címkék ............................................................................................................................. 31
Fóliák ................................................................................................................................ 31
Borítékok .......................................................................................................................... 31
Kártyaköteg és nehéz média ...........................................................................................32

Média kiválasztása az automatikus lapadagolóhoz (ADF) ....................................................34

Az automatikus lapadagoló (ADF) jellemzői ....................................................................34

Nyomtatás borítékra ............................................................................................................... 35

Nyomtatás egyetlen borítékra ..........................................................................................35
Nyomtatás több borítékra .................................................................................................36

Nyomtatás fóliára és címkére .................................................................................................38

Nyomtatás fóliára és címkére .......................................................................................... 38

Nyomtatás fejléces és előnyomott űrlapra .............................................................................40

Nyomtatás fejléces és előnyomott űrlapra .......................................................................40

Nyomtatás egyedi méretű médiára vagy kártyakötegre ........................................................41

Nyomtatás egyedi méretű médiára vagy kártyakötegre ..................................................41

Nyomtatás mindkét oldalra (kézi kétoldalas nyomtatás) ........................................................42

Kézi kétoldalas nyomtatás ............................................................................................... 42

Több oldal nyomtatása egyetlen médialapra .........................................................................44

Több oldal nyomtatása egy lapra (Windows) ..................................................................44
Több oldal nyomtatása egy lapra (Macintosh) .................................................................44

Füzetek nyomtatása ............................................................................................................... 45

Füzetek nyomtatása .........................................................................................................45

Vízjel nyomtatása .................................................................................................................... 47

A vízjel funkció használata ...............................................................................................47

4. Másolás

Eredeti példányok betöltése másoláshoz ...............................................................................50

Eredeti példányok betöltése síkágyas lapolvasóba .........................................................50
Eredeti lapok betöltése az automatikus lapadagoló (ADF) bemeneti tálcájára
...........................................................................................................................................50

Másolási feladat indítása ........................................................................................................ 52
Másolási feladat törlése .......................................................................................................... 52
Másolási minőség beállítása .................................................................................................. 53

A nyomtatási minőség módosítása az adott feladathoz ..................................................53
Az alapértelmezett nyomtatási minőség módosítása ......................................................53

A világos/sötét (kontraszt) módosítása ..................................................................................54

A világos/sötét beállítás módosítása az adott feladathoz ...............................................54
Az alapértelmezett világos/sötét beállítás módosítása ....................................................54

Másolatok kicsinyítése vagy nagyítása ..................................................................................55

Másolatok kicsinyítése és nagyítása az adott feladathoz ................................................56
Az alapértelmezett másolási méret módosítása ..............................................................56

A másolatleválogatási beállítások módosítása ......................................................................58

A leválogatási beállítás módosítása az adott feladathoz ................................................58
Az alapértelmezett másolatleválogatási beállítások módosítása ....................................58

Példányszám módosítása ...................................................................................................... 59

A leválogatási beállítás módosítása az adott feladathoz ................................................59
Az alapértelmezett példányszám módosítása .................................................................59

Fényképek, kétoldalas eredeti példányok vagy könyvek másolása ......................................60

Fénykép másolása ........................................................................................................... 60
A kétoldalas eredeti példányok többoldalas kötegének másolása .................................60
Könyv másolása ...............................................................................................................61

iv

HUWW

background image

5. Lapolvasás

Eredeti példányok behelyezése lapolvasáshoz .....................................................................64

Eredeti lapok betöltése síkágyas lapolvasóba .................................................................64
Eredeti lapok behelyezése az automatikus lapadagoló (ADF) bemeneti tálcájára
...........................................................................................................................................64

Lapolvasási módszerek ismertetése ......................................................................................66
Lapolvasás a készülék kezelőpaneljéről Windows rendszeren .............................................67

A készülék Beolvasás ide gombjának programozása .....................................................67
Lapolvasás e-mailbe ........................................................................................................ 67
Lapolvasás mappába .......................................................................................................67

Lapolvasási feladat törlése ..................................................................................................... 69
Beolvasás hp LaserJet lapolvasó szoftverrel (Windows) .......................................................70

Lapolvasás e-mailbe ........................................................................................................ 70
Lapolvasás fájlba .............................................................................................................. 71
Beolvasás más programba .............................................................................................. 71
Beolvasás a Readiris optikai karakterfelismerő programba ............................................72

Lapolvasás készülékből és a HP Directorból (Macintosh) .....................................................73

Lapolvasás e-mailbe ........................................................................................................ 73
Lapolvasás fájlba .............................................................................................................. 73
Lapolvasás más programba ............................................................................................. 74
Laponkénti lapolvasás ...................................................................................................... 74

Lapolvasás TWAIN- és WIA-kompatibilis programmal ..........................................................75

TWAIN-kompatibilis és WIA-kompatibilis szoftver használata ........................................75

Fénykép vagy könyv beolvasása ...........................................................................................76

Fénykép beolvasása ........................................................................................................ 76
Könyv beolvasása ............................................................................................................ 76

Lapolvasás az OCR használatával ......................................................................................... 78

Readiris ............................................................................................................................. 78

Lapolvasó: felbontás és szín .................................................................................................. 79

Irányelvek a felbontásra és színre vonatkozóan. ............................................................79
Színes ............................................................................................................................... 80

6. Faxolás

.................................................................................................................................................. 81

7. Tisztítás és karbantartás

A készülék külső felületének tisztítása ...................................................................................84

A készülékház külső felületének tisztítása .......................................................................84
Az üveg tisztítása ............................................................................................................. 84
A fedél belső, fehér felületének tisztítása ........................................................................85

A médiaútvonal tisztítása ........................................................................................................ 86

A médiaútvonal tisztítása ................................................................................................. 86

Az automatikus lapadagoló felvevőhenger részegységének cseréje ....................................87

8. Hibaelhárítás

A készüléket nem lehet bekapcsolni ......................................................................................92

Kap áramot a készülék? ................................................................................................... 92

A kezelőpanelen semmi sem látszik, vagy fekete vonalak, pontok jelennek meg
rajta ......................................................................................................................................... 93

A készülék mágneses vagy elektromágneses erőtér közelébe került? ..........................93

A készülék üres oldalakat nyomtat .........................................................................................94

A védőszalag rajtamaradt a nyomtatópatronon? .............................................................94
Tartalmaz a dokumentum üres oldalakat? ......................................................................94

HUWW

v

background image

A készülék kinyomtatja a konfigurációs oldalt? ...............................................................94
Megfelelően töltötte be az eredeti példányt? ...................................................................94

A készülék nem nyomtatta ki az oldalakat .............................................................................95

Megjelenik egy üzenet a számítógép képernyőjén? .......................................................95
A készülék megfelelően húzza be a lapot? .....................................................................95
Tapasztalhatók-e papírelakadások? ................................................................................95
Működőképes a párhuzamos vagy USB-kábel (A/B), és megfelelően
csatlakozik? ......................................................................................................................95
Más készülékeket is működtet a számítógépről? ............................................................95

Az oldalak kinyomtatása sikerült, de fennáll egy probléma ...................................................96

Gyenge a nyomtatási minőség? ......................................................................................96
A nyomtatott oldal különbözik a képernyőn látott képtől? ...............................................96
A készülék a nyomtatási médiának megfelelően van beállítva? .....................................96

A képernyőn hibaüzenetek jelennek meg ..............................................................................97

A nyomtató nem felel/hiba az LPT1-re történő írás közben ............................................97
Porthozzáférés sikertelen (másik alkalmazás használja) ................................................97

Papírkezelési problémák merültek föl ....................................................................................98

A nyomat elcsúszik (görbe) ..............................................................................................98
A készülék több lapot húz be egyszerre ..........................................................................98
A készülék nem húzza be a médiát az adagolótálcáról ..................................................98
A papír meggyűrődik, miközben áthalad a készüléken ...................................................98

A nyomtatott oldal különbözik a képernyőn látott képtől ........................................................99

A szöveg hibás, helytelen vagy hiányos? ........................................................................99
Hiányzik az ábra vagy a szöveg? Üres oldalakat nyomtat? ............................................99
Nem ugyanaz a lapformátum, mint más nyomtatón? ...................................................100
Gyenge minőségűek az ábrák? .....................................................................................100

Elakad a papír a nyomtatóban ............................................................................................. 101

Médiaelakadás megszüntetése .....................................................................................101
Más jellegű médiaelakadás megszüntetése ..................................................................103
Tippek a médiaelakadás elkerülésére ...........................................................................103

Elfogadhatatlan a nyomtatási minőség ................................................................................104

Világos vagy fakó nyomat .............................................................................................. 104
Festékszemcsék ............................................................................................................. 104
Hiányzó részletek ........................................................................................................... 105
Függőleges vonalak .......................................................................................................105
Szürke háttér .................................................................................................................. 106
Festékelkenődés ............................................................................................................ 106
Híg festék ....................................................................................................................... 107
Függőleges, ismétlődő hibajelenségek .........................................................................108
Hibás karakterek ............................................................................................................ 108
Nem vízszintes sorok ..................................................................................................... 109
Hullámosodás ................................................................................................................. 109
Gyűrődések vagy ráncok ............................................................................................... 110
Festékszemcsés körvonal .............................................................................................. 110

Hibaüzenetek jelennek meg a kezelőpanelen .....................................................................111

Általános hibaüzenetek feloldása ..................................................................................111
Súlyos hibát jelző üzenetek ............................................................................................ 111
Riasztási üzenetek ......................................................................................................... 112
Figyelmeztető üzenetek ................................................................................................. 112

Nem jön ki a másolat ............................................................................................................114

Van média az adagolótálcában? ...................................................................................114
Megfelelően töltötte be az eredeti példányt? .................................................................114

A nyomatok üresek, illetve a képek hiányoznak vagy fakók ...............................................115

Eltávolította a műanyag védőszalagot a nyomtatópatronról? .......................................115
Kevés a festék a nyomtatópatronban? ..........................................................................115
Az eredeti példány rossz minőségű? .............................................................................115

vi

HUWW

background image

Az eredeti példány színes háttérrel rendelkezik? ..........................................................115

Elfogadhatatlan a másolási minőség ...................................................................................116

Problémák megelőzése ................................................................................................. 116

Elakadás az automatikus lapadagolóban (ADF) ..................................................................117

Jellemző elakadási pontok az automatikus lapadagolóban (ADF) ...............................117
Elakadás megszüntetése az automatikus lapadagolóban (ADF) .................................117

Másolási hibák tapasztalhatók .............................................................................................. 120

Függőleges fehér vagy halvány csíkok ..........................................................................120
Üres oldalak .................................................................................................................... 120
Nem a megfelelő eredetiről készült másolat .................................................................120
Túl világos vagy túl sötét ................................................................................................ 120
Nem kívánt sávok ........................................................................................................... 121
Fekete foltok vagy csíkok ............................................................................................... 121
Elmosódott szöveg .........................................................................................................121
Kicsinyített méret ............................................................................................................121

A beolvasott kép gyenge minőségű .....................................................................................122

Az eredeti maga is fénykép vagy kép másolata? ..........................................................122
Jobb a kép minősége, amikor nyomtatja a dokumentumot? ........................................122
Ferde a kép? .................................................................................................................. 122
A beolvasott képen elkenődés, sávok, függőleges fehér csíkok vagy bármilyen
más probléma tapasztalható? ........................................................................................122
A grafikák eltérnek az eredetitől? ..................................................................................122

Hiányzik a beolvasott kép egy része ....................................................................................123

Megfelelően töltötte be az eredetit? ...............................................................................123
Az eredeti példány színes háttérrel rendelkezik? ..........................................................123
Az eredeti hosszabb, mint 381 mm? .............................................................................123
Az eredeti példány túl kicsi? ........................................................................................... 123
HP Directorral dolgozik? (csak Macintosh esetén) ........................................................123
Megfelelő a papírméret? ................................................................................................ 123

A lapolvasás túl sokáig tart ...................................................................................................124

A felbontás- vagy a színszintek túl nagyra vannak állítva? ...........................................124
A szoftverben színesre van állítva a lapolvasás? ..........................................................124
A beolvasás előtt nyomtatási vagy másolási feladatot küldött a nyomtatóra?
.........................................................................................................................................124
A számítógép kétirányú kommunikációra van állítva? ..................................................124

Hibaüzenetek jelennek meg ................................................................................................. 125

Általános lapolvasásihiba-üzenetek ...............................................................................125

Elfogadhatatlan a lapolvasás minősége ...............................................................................126

Problémák megelőzése ................................................................................................. 126
Üres oldalak .................................................................................................................... 126
Túl világos vagy túl sötét ................................................................................................ 127
Nem kívánt sávok ........................................................................................................... 127
Fekete foltok vagy csíkok ............................................................................................... 127
Elmosódó szöveg ...........................................................................................................127

A Függelék - Műszaki leírás

A HP LaserJet 3020/3030 all-in-one sorozat műszaki leírása .............................................131

A HP LaserJet 3020/3030 all-in-one sorozat műszaki leírása ......................................131

A HP LaserJet 3030 all-in-one fax műszaki leírása .............................................................133
HP LaserJet 3020/3030 all-in-one sorozat akkumulátor ......................................................134

B Függelék Az előírásokra vonatkozó információk

............................................................................................................................................... 135
FCC-szabályzat ..................................................................................................................... 136
Telefonos fogyasztóvédelmi rendelet (Egyesült Államok - hp LaserJet 3030) ....................137

HUWW

vii

background image

IC CS-03 előírások (hp LaserJet 3030) ................................................................................138
Előírásokra vonatkozó információ az Európai Unió országai/térségei számára (hp
LaserJet 3030) ......................................................................................................................138
Biztonságtechnikai nyilatkozatok ..........................................................................................139

Lézerbiztonsági nyilatkozat ............................................................................................ 139
Canada DOC regulations ............................................................................................... 139
Finnország lézernyilatkozata ..........................................................................................140
Korean EMI statement ................................................................................................... 140
Australia .......................................................................................................................... 141

Megfelelési nyilatkozat .......................................................................................................... 142
Környezetbarát termékgazdálkodási program .....................................................................143

Környezetvédelem .......................................................................................................... 143
Ózonkibocsátás ..............................................................................................................143
Energiafogyasztás ..........................................................................................................143
Tonerfogyasztás .............................................................................................................143
A papírfelhasználás ........................................................................................................143
Műanyagok .....................................................................................................................144
HP LaserJet nyomtatási kellékek ...................................................................................144
Tájékoztató a HP nyomtatókellék-visszajuttatási és -újrahasznosítási
programjáról ................................................................................................................... 144
Papír ............................................................................................................................... 144
Anyagi korlátozások ....................................................................................................... 144
Nederlands ..................................................................................................................... 145
További információk .......................................................................................................145

Adatlapok a vegyi anyagok biztonságos kezeléséről ...........................................................146

C Függelék A HP termékekre vonatkozó korlátozott garanciaszerződés

HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one sorozat EGYÉVES KORLÁTOZOTT
GARANCIA ........................................................................................................................... 147

D Függelék HP alkatrészek és tartozékok

hp alkatrészek és tartozékok rendelése ...............................................................................150

A HP alkatrészek és tartozékok táblázatai ....................................................................150

HP LaserJet nyomtatópatronok ............................................................................................152

HP-irányelvek a nem hp nyomtatópatronokra vonatkozóan .........................................152
Nyomtatópatron telepítése .............................................................................................152
Nyomtatópatronok tárolása ............................................................................................152
Nyomtatópatron várható élettartama .............................................................................152
Nyomtatópatronok újrahasznosítása .............................................................................153
Gazdaságos festékhasználat .........................................................................................153

E Függelék Ügyfélszolgálat és szerviz

Hardverszerviz igénybevétele ............................................................................................... 156

Hardverszerviz igénybevétele ........................................................................................ 156

Kibővített garancia ................................................................................................................158
Szervizinformációs nyomtatvány ..........................................................................................159

Szószedet

Tárgymutató

viii

HUWW

background image

1