HP LaserJet 3030 All in One Printer - Polski

background image

lub

http://www.hp.com/support/lj3380

.

Dodatkowe sterowniki drukarki mogą być dostępne w sieci Internet. Więcej
informacji na temat dostępności sterowników drukarki i innego oprogramowania
firmy HP znajduje się w sekcji "Pomoc techniczna" tego dokumentu lub instrukcji
obsługi drukarki.

12-2

background image

Przybornik HP

Oprogramowanie wielofunkcyjne zawiera program Przybornik HP. Przybornik HP
dostarcza informacji o stanie drukarki i zadań, takich jak zadania drukowania
czekające na wykonanie, ilość papieru i tonera oraz informacje o zamawianiu
części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Użyj Przybornika HP, aby
sprawdzić lub zmienić ustawienia produktu, uzyskać dostęp do funkcji faksowania,
skanowania i ostrzeżeń dotyczących działania produktu oraz otworzyć system
pomocy "W jaki sposób?". Przybornik HP może być skonfigurowany tak, aby był
wyświetlany wtedy, kiedy drukarce należy poświęcić uwagę.

Adobe Acrobat Reader

W celu przeglądania podręczników w wersji elektronicznej należy użyć programu
Acrobat Reader 4.05 lub nowszego. Jeżeli program urządzenia wielofunkcyjnego
nie wykryje programu do odczytywania plików PDF w systemie, zostanie
wyświetlony monit o zainstalowanie programu Acrobat Reader z dysku CD-ROM.

Dokumentacja drukarki

Instrukcja obsługi dostępna jest w następujących miejscach:

o Na dysku CD-ROM z oprogramowaniem urządzenia wielofunkcyjnego

o Z poziomu grupy programów wielofunkcyjnych Hewlett Packard LaserJet

(dla systemów operacyjnych Windows)

o Z poziomu Przybornika HP (kliknij kartę Dokumentacja)

NOTE: Niektóre dokumenty na dysku CD-ROM nie są dostępne we
wszystkich językach. Więcej dokumentacji i informacji znaleźć można na
witrynach dostępnych pod następującymi adresami:

http://www.hp.com/support/lj3015

,

http://www.hp.com/support/lj3020

,

http://www.hp.com/support/lj3030

lub

http://www.hp.com/support/lj3380

.

NOTE: Jako część działań mających na celu umożliwienie wszystkim
dostępu do technologii, firma HP udostępniła instrukcje obsługi dla tego
produktu w formacie Pomocy HTML (.CHM). Format ten jest zgodny z
większością programów umożliwiających przeglądanie dokumentów na
ekranie.

Odinstaluj

Użyj narzędzia dezinstalacji do usunięcia dowolnych elementów oprogramowania
wielofunkcyjnego HP dla systemu Windows. Więcej informacji znajduje się w
sekcji "Dezinstalator" tego dokumentu.

Najnowsze sterowniki drukarek

Najnowsze sterowniki drukarek oraz oprogramowanie do urządzeń
wielofunkcyjnych serii HP LaserJet są dostępne pod następującymi adresami:

http://www.hp.com/support/lj3015

,

http://www.hp.com/support/lj3020

,

http://www.hp.com/support/lj3030

lub

http://www.hp.com/support/lj3380

.

12-3

background image

NAJBARDZIEJ AKTUALNE INFORMACJE

ZNANE ZAGADNIENIA I PROCEDURY

Faks

o Uruchomienie Kreatora konfiguracji faksu w Przyborniku HP dostarcza

danych do wypełnienia pól Od, Numer telefonu i Numer faksu na Stronie
wiodącej.

o Po pierwszej instalacji oprogramowania użytkownik z uprawnieniami

administratora musi zainicjować i wysłać faks, zanim będzie możliwe
wysyłanie innych faksów.

Skanowanie

o Niektóre programy mają problemy z obsługą skanowania w wysokiej

rozdzielczości (1200 dpi i wyższej). Jeśli przy próbie skanowania do
programu pojawia się błąd, spróbuj powtórzyć skanowanie w niższej
rozdzielczości.

o Aby skanować na nośnik rozmiaru A4 w Programie do skanowania HP

LaserJet, wpisz wymiary w oknie dialogowym Format skanowania.

o Po pierwszej instalacji oprogramowania użytkownik z uprawnieniami

administratora musi przeprowadzić skanowanie, zanim będzie można
przeprowadzić inne operacje skanowania.

Ogólne

o Nie jest obsługiwana instalacja kilku urządzeń wielofunkcyjnych HP

LaserJet 3015, 3020, 3030 lub 3380 na tym samym komputerze.

o Instalacja kilku urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet 3015, 3020, 3030

lub 3380 na tym samym komputerze co oprogramowanie HP Scanjet, HP
Photosmart lub HP Officejet, może doprowadzić do powstania różnych
anomalii, zależnych od kolejności instalacji.

o Sterowniki drukarki dla 64-bitowego systemu Windows XP są dostępne

jedynie w Internecie na stronie

http://www.hp.com/go/support

.

Sterowniki te nie posiadają certyfikatu WHQL.

o Jeśli przy pracy z zainstalowanym standardowym sterownikiem (PCL6)

pojawiły się problemy, spróbuj użyć sterownika PCL5e. Niektóre programy
zostały przystosowane specjalnie do pracy ze sterownikiem PCL5e i nie
działają prawidłowo z innymi sterownikami.

o Wybierz opcję minimalnej instalacji, aby zainstalować jedynie sterowniki

drukowania i skanowania.

o Korzystanie z aplikacji Dodaj lub usuń programy w grupie programów

wielofunkcyjnych HP LaserJet wymaga włożenia płyty CD-ROM do napędu.

o Dodawanie drukarki w systemach Windows 9x lub Me podczas korzystania

z połączenia równoległego i po przeprowadzeniu typowej instalacji
przełącza drukarkę na tryb "offline" w folderze Drukarki. Ponowne
uruchomienie komputera i przełączenie urządzenia wielofunkcyjnego w
tryb "online" w folderze Drukarki rozwiązuje ten problem.

o Zmiana rodzaju papieru w Preferencjach drukowania w Właściwościach

sterownika PCL6 z wartości "Nieokreślony" prowadzi do wydrukowania

12-4

background image

strony z błędem PCL XL. Aby wydrukować bez błędu, pozostaw ustawienia
rodzaju papieru na "Nieokreślony" lub zainstaluj sterowniki PCL5e lub PS.

HP Jetdirect

o Aby serwer drukowania HP Jetdirect mógł prawidłowo pracować z

Przybornikiem HP, należy go ustawić na tryb "ECP/1284.4".

o Podczas korzystania z protokołu IPX/SPX dostępne są jedynie funkcje

drukowania.

o Jeśli wykorzystywany jest wieloportowy serwer drukowania HP Jetdirect,

należy podłączyć urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet za pośrednictwem
Portu 1.

o Przed instalacją oprogramowania zalecane jest przydzielenie statycznego

adresu IP dla serwera drukowania HP Jetdirect. Jeśli adres IP zmieni się po
zainstalowaniu oprogramowania, utracona zostanie możliwość skanowania
i faksowania za pomocą komputera.

Przybornik HP

o Do uruchomienia Przybornika HP wymagana jest instalacja protokołu

TCP/IP.

o Optymalną obsługiwaną przeglądarką jest Microsoft (R) Internet Explorer

(IE) w wersji 5.5, 6.0 lub nowszej.

o Formaty plików obsługiwane przez Przybornik HP na karcie Skanuj

to .BMP, .GIF, .JPG, .PDF oraz .TIFF (normalny i skondensowany).
Formaty plików podane jako dodatkowe do wyżej wymienionych nie są
obsługiwane, a próba wykorzystania takiego formatu pliku spowoduje
wygenerowanie komunikatu o błędzie z prośbą o zainstalowanie
oprogramowania dla pliku tego typu. Ponowna instalacja oprogramowania
nie spowoduje jednak zwiększenia liczby obsługiwanych formatów plików.

o Korzystanie z programu Symantec Desktop Firewall w wersji Build 21 na

komputerze z systemem Windows XP może doprowadzić do ogólnego
błędu ochrony. Aktualizacja do wersji Build 25 lub nowszej rozwiąże ten
problem.

o Podczas eksportu książki telefonicznej z programów Microsoft Outlook,

Outlook Express oraz Lotus Notes wszystkie pola należy eksportować do
pliku CSV (Comma Separated Value), a następnie importować do
Przybornika HP.

o Zmieniając język urządzenia za pomocą Przybornika HP, zamknij program,

a następnie uruchom ponownie, gdy urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
W przeciwnym przypadku może zostać wygenerowany komunikat o błędzie.

o Podczas korzystania z opcji Zapisz ustawienia, Skanuj do lub innych

funkcji Przybornika HP, może się zdarzyć, że okno dialogowe pojawi się za
oknem przeglądarki. Zminimalizuj przeglądarkę, aby odnaleźć otwarte
okno dialogowe lub poszukaj migającej ikony na pasku zadań.

o Uruchomienie Przybornika HP uniemożliwia przejście komputera w tryb

wstrzymania lub hibernacji.

o Użycie zapory ogniowej uniemożliwi działanie Przybornika HP, chyba że

jego określone elementy nie zostaną zablokowane przy zaalarmowaniu
przez oprogramowanie zaporowe.

o Ustawienie bezpieczeństwa strefy Internetu powyżej wartości "Średni" lub

wyłączenie opcji wykonywania aktywnych skryptów w przeglądarce może

12-5

background image

uniemożliwić działanie Przybornika HP lub spowodować otwarcie pustych
stron.

Aby uzyskać aktualną listę znanych problemów oprogramowania dla urządzeń
wielofunkcyjnych HP LaserJet, zobacz odpowiednią stronę pobierania dla tego
oprogramowania pod adresami

http://www.hp.com/support/lj3015

,

http://www.hp.com/support/lj3020

,

http://www.hp.com/support/lj3030

lub

http://www.hp.com/support/lj3380

. Kliknij łącze "Release Notes" (Uwagi na

temat wersji) lub "Readme File" (Plik readme) na stronie pobierania sterownika
drukarki, aby uzyskać informacje na temat systemu operacyjnego oraz wersji
sterownika, jaki należy zastosować.

ROZWIĄZANE ZAGADNIENIA

Zobacz odpowiednią stronę pobierania oprogramowania dla urządzeń
wielofunkcyjnych HP LaserJet pod adresami

http://www.hp.com/support/lj3015

,

http://www.hp.com/support/lj3020

,

http://www.hp.com/support/lj3030

lub

http://www.hp.com/support/lj3380

, aby uzyskać aktualną listę rozwiązanych

problemów dla tego oprogramowania. Kliknij łącze "Release Notes" (Uwagi na
temat wersji) lub "Readme File" (Plik readme) na stronie pobierania sterownika
drukarki, aby uzyskać informacje na temat systemu operacyjnego oraz
sterownika drukarki, jaki należy zastosować.

INSTRUKCJE INSTALACYJNE

W przypadku pracy w środowisku Windows dysk CD-ROM z oprogramowaniem
instalacyjnym lub konfiguracyjnym rozpozna wersję używanego systemu
operacyjnego. Oprogramowanie zostanie zainstalowane w wybranym języku. Na
przykład jeżeli pracujesz w polskojęzycznej wersji systemu Windows, a w
preferencjach językowych jest ustawiony język angielski, narzędzie instalacyjne
zainstaluje angielską wersję oprogramowania wielofunkcyjnego dla odpowiedniej
wersji systemu Windows.

OPCJE INSTALACYJNE

Do zainstalowania sterowników drukarki oraz elementów oprogramowania dla
drukarki służą opisane poniżej metody.

o Typowa. Ta metoda instalacji służy do zainstalowania najczęściej

używanych elementów oprogramowania wielofunkcyjnego HP.

o Niestandardowa. Ta metoda instalacji umożliwia dodanie lub usunięcie

dowolnych elementów oprogramowania wielofunkcyjnego HP.

Poniższa lista obejmuje dostępne elementy:

o Sterownik drukarki HP LaserJet 3015/3020/3030/3380 PCL 6. Ten element

nadaje się najlepiej do drukowania. Sterownik drukarki PCL 6 zapewnia
najlepszą wydajność oraz dokładność odwzorowania wydruku.

o Sterownik drukarki HP LaserJet 3015/3020/3030/3380 PS. Ten element

umożliwia sterownikowi drukarki PS drukowanie oraz uzyskanie dostępu
do funkcji drukarki PostScript poziomu 2.

12-6

background image

o Przybornik HP i zarządzanie faksem. Użyj Przybornika HP, aby kontrolować

stan urządzenia, sprawdzić lub zmienić jego ustawienia, uzyskać dostęp do
funkcji faksowania, skanowania i ostrzeżeń dotyczących działania
urządzenia oraz otworzyć informacje o rozwiązywaniu problemów i system
pomocy "W jaki sposób?".

o Czcionki ekranowe. Ten element dopasowuje czcionki TrueType, aby tekst

wyglądał dokładnie tak, jak zostanie wydrukowany.

INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA W SYSTEMACH WINDOWS 95, 98,
Me, NT 4.0, 2000 i XP

NOTE: Do zainstalowania oprogramowania wielofunkcyjnego w systemach
operacyjnych Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP potrzebne
są uprawnienia administratora.

Instalowanie oprogramowania wielofunkcyjnego HP z dysku CD-ROM,
pobranego z sieci Internet lub z dysku

1.

Zamknij wszystkie programy.

2.

Włóż dysk CD-ROM.

a.

Po wyświetleniu menu głównego kliknij opcję Instalacja

oprogramowania HP LaserJet.

b.

Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

3.

Jeżeli program instalacyjny urządzenia wielofunkcyjnego HP nie zostanie

uruchomiony po upływie 30 sekund, wykonaj kroki od 4 do 8.

4.

W menu Start na pasku zadań wybierz polecenie Uruchom.

5.

Przejdź do katalogu napędu CD-ROM.

6.

Wybierz plik HPSETUP.EXE. Kliknij opcję Otwórz, a następnie przycisk

OK.

7.

Po wyświetleniu menu głównego kliknij opcję Instalacja

oprogramowania HP LaserJet.

8.

Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

NOTE: Jeżeli oprogramowanie wielofunkcyjne zostało pobrane drogą
elektroniczną i stosowane są pliki sieci Web, należy najpierw uruchomić
plik(i) EXE. Jeżeli plik HPSETUP.EXE nie został uruchomiony automatycznie,
przejdź do folderu, w którym wyodrębniony został plik HPSETUP.EXE,
kliknij dwukrotnie plik, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.

Instalacja tylko sterowników drukarki (Dodaj drukarkę)

NOTE: Jest to jedyna opcja instalacji dostępna dla systemów Windows 95,
98 pierwsza edycja oraz NT 4.0.

1.

Zamknij wszystkie programy.

2.

Kliknij Start, a następnie kliknij Drukarki. W systemach Windows 95, 98,

Me oraz NT 4.0 kliknij Start, wybierz Ustawienia, a następnie Drukarki.

3.

Kliknij Dodaj drukarkę.

4.

Odpowiadaj na pytania w Kreatorze dodawania drukarki aż do

wyświetlenia ekranu z listą producentów drukarek.

5.

Kliknij opcję Z dysku.

12-7

background image

6.

Przejdź do lokalizacji sterownika drukarki, używając jednej z

następujących opcji:

 Dysk CD-ROM: Przejdź do odpowiedniego katalogu

\<język>\DRIVERS\<SO>\<pdl> dla danego systemu
operacyjnego i języka.

 Pobranie z sieci Internet: Przejdź do katalogu, w którym znajdują

się pobrane i zdekompresowane pliki sieci Web.

7.

Wybierz odpowiedni plik .INF.

8.

Kliknij opcję Otwórz, a następnie przycisk OK.

9.

Wybierz odpowiednią drukarkę.

10.

Wykonaj pozostałe instrukcje ekranowe, aby zakończyć instalację drukarki.

W tym kroku sterownik drukarki został skopiowany na dysk twardy i
dodany do listy zainstalowanych drukarek.

NOTE: Jeżeli niektóre elementy oprogramowania nie działają poprawnie
po zainstalowaniu sterownika drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji
(informacje na temat drukowania strony konfiguracji znajdują się w
ekranowej instrukcji obsługi). Aby rozpoznać właściwe elementy drukarki
na stronie konfiguracji, sprawdź, czy w sekcji konfiguracji sterownika
drukarki są wybrane wszystkie pożądane funkcje.

Wybór portu

Po zakończeniu procesu instalacji może zaistnieć potrzeba przyporządkowania
drukarki do portu w sieci, jeżeli nie zrobiono tego podczas instalacji. Wykonaj
następujące czynności, aby przyporządkować drukarkę do portu w sieci:

1.

Kliknij kolejno Start, Ustawienia, a następnie Drukarki.

2.

Wybierz właśnie zainstalowaną drukarkę.

3.

Kliknij Plik na pasku narzędzi.

4.

Kliknij Właściwości.

5.

W systemach Windows 95, 98 lub Me kliknij kartę Szczegóły, aby zmienić

dane portu. W systemach Windows NT 4.0, 2000 lub XP wybierz kartę Port.

DEZINSTALATOR

Po zainstalowaniu oprogramowania wielofunkcyjnego HP LaserJet, za pomocą
ikony Odinstaluj w grupie programowej HP LaserJet 3015/3020/3030/3380
można wybrać i usunąć dowolny element oprogramowania wielofunkcyjnego HP.

Uruchomienie dezinstalatora

1.

W grupie programów HP LaserJet 3015/3020/3030/3380 kliknij ikonę

Odinstaluj.

2.

Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Oprogramowanie

wielofunkcyjne przeprowadzi Cię przez proces usuwania elementów
oprogramowania.

NOTE: W przypadku zainstalowania tylko sterownika (Dodaj
drukarkę/Nowy sterownik), usuń ikonę drukarki z folderu Drukarki
(Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP lub Server 2003).

12-8

background image

POMOC TECHNICZNA

Niektóre opisane poniżej usługi są świadczone tylko w Stanach Zjednoczonych.
Usługi podobne do tutaj opisanych są dostępne w innych krajach/regionach.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi zainstalowaną wraz z oprogramowaniem
urządzenia, pomocniczą ulotką załączaną w opakowaniu lub zadzwoń do
autoryzowanego sprzedawcy firmy HP.

OBSŁUGA KLIENTÓW

Zapoznaj się z instrukcją obsługi zainstalowaną wraz z oprogramowaniem
urządzenia, pomocniczą ulotką załączaną w opakowaniu lub zadzwoń do
autoryzowanego sprzedawcy firmy HP.

SIEĆ WEB

Pomoc techniczna online jest dostępna pod następującymi adresami:

http://www.hp.com/support/lj3015

,

http://www.hp.com/support/lj3020

,

http://www.hp.com/support/lj3030

lub

http://www.hp.com/support/lj3380

OPROGRAMOWANIE HP I USŁUGI POMOCY - DODATKOWE INFORMACJE

Aby uzyskać informacje na temat innych metod uzyskiwania oprogramowania
oraz informacji pomocniczych, na przykład dotyczących ośrodków
dystrybucyjnych, innych usług online, usług faksowych oraz innych metod
pomocy online, zapoznaj się z instrukcją obsługi zainstalowaną z
oprogramowaniem urządzenia.

OŚWIADCZENIA PRAWNE

ZNAKI TOWAROWE

Adobe, Acrobat oraz PostScript są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Adobe Systems Incorporated.
Linux jest amerykańskim zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa.
Microsoft, MS-DOS, Windows i Windows NT są zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
UNIX jest zastrzeżonym znakiem towarowym The Open Group.

GWARANCJA I PRAWA AUTORSKIE

Gwarancja

Pełną gwarancję i informację o pomocy technicznej znaleźć można w instrukcji
użytkownika zainstalowanej wraz z oprogramowaniem urządzenia.

12-9

background image

Licencja

Pełne informacje na temat warunków licencji na oprogramowanie HP znaleźć
można w instrukcji użytkownika zainstalowanej wraz z oprogramowaniem
urządzenia.

Prawa autorskie

(c) 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszego pisemnego
zezwolenia jest zabronione, z wyłączeniem czynności dozwolonych przez prawa
autorskie.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Jedyna gwarancja, jakiej udziela się na produkty i usługi firmy HP, znajduje się w
dołączonych do nich warunkach gwarancji. Żadne stwierdzenia zawarte w
niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako przyznające
dodatkowe uprawnienia z tytułu gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne błędy techniczne czy redakcyjne występujące w niniejszym
dokumencie.

12-10