HP LaserJet 3030 All in One Printer - Změna jazyka zobrazení ovládacího panelu zařízení

background image

Změna jazyka zobrazení ovládacího panelu zařízení

Tímto postupem můžete změnit jazyk, ve kterém se tisknou hlášení a zobrazují zprávy na
ovládacím panelu zařízení, na jiný jazyk, než je výchozí hodnota pro vaši zemi nebo region.

Poznámka

Demonstrační stránka se vytiskne pouze anglicky.

Změna jazyka zobrazení ovládacího panelu zařízení

1. Stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

2. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte SPOLEČNÁ NASTAV., poté stiskněte

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

3. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte JAZYK, poté stiskněte

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

4. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte požadovaný jazyk.

5. Volbu uložte stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

Zařízení se automaticky restartuje.