HP LaserJet 3030 All in One Printer - Ruční oboustranný tisk

background image

Ruční oboustranný tisk

Poznámka

Ovladač tiskárny také obsahuje pokyny a obrázky pro ruční oboustranný tisk.

1. Otevřete v programu vlastnosti zařízení (ovladač tiskárny). Pokyny naleznete v části

Změna nastavení tiskové úlohy (systém Windows)

.

2. Na kartě Úpravy zvolte položku Tisk na obě strany.

Poznámka

Pokud je možnost Tisk na obě strany šedá nebo není k dispozici, otevřete vlastnosti
zařízení (ovladač tiskárny). Pokyny naleznete v části

Změna výchozího nastavení pro

všechny programy (systém Windows)

. Na kartě Nastavení zařízení nebo Konfigurace

zvolte možnost Povolit ruční oboustranný tisk a klepněte na tlačítko OK. Opakujte kroky
1 a 2.

3. Vytiskněte dokument.

4. Po vytisknutí jedné strany odstraňte zbývající média ze vstupního zásobníku a dejte je

stranou, dokud neukončíte úlohu ručního oboustranného tisku.

5. Odeberte vytisknuté stránky, vytištěnou stranu ponechejte dole a vyrovnejte stoh.

42

Kapitola 3 Tisk

CSWW

background image

6. Znovu vložte stoh médií do vstupního zásobníku. První strana by měla směřovat dolů a

horní strana by měla směřovat do zařízení jako první.

7. Na obrazovce klepněte na tlačítko OK a počkejte na vytištění druhé strany.

CSWW

Tisk na obě strany média (ruční oboustranný tisk)

43