HP LaserJet 3030 All in One Printer - Tisk jedné obálky

background image

Tisk jedné obálky

Používejte pouze obálky doporučené pro laserové tiskárny. Další informace naleznete v
části

Specifikace vhodných médií

.

Poznámka

Při tisku na jednu obálku použijte prioritní vstupní zásobník. Chcete-li tisknout na více
obálek, použijte vstupní zásobník médií.

1. Před vložením obálky nastavte vodící lišty média tak, aby vzdálenost mezi nimi byla o

trochu větší než rozměr obálky.

2. Pokud má obálka chlopeň, která se skládá podél delší strany, umístěte okraj chlopně

vlevo a tiskovou stranu směrem nahoru. Pokud má obálka chlopeň, která se skládá
podél kratší strany, vložte obálku touto stranou napřed a tiskovou stranu směrem
nahoru.

3. Vodící lišty média nastavte na šířku odpovídající rozměru obálky.

CSWW

Tisk na obálky

35

background image

4. V ovladačích tiskárny pro systém Windows zvolte na kartě Papír nebo Papír a kvalita

možnost Obálky z rozevíracího seznamu Typ je: .

V ovladačích tiskárny pro systém Macintosh zvolte na kartě Papír a kvalita nebo Papír
(v některých ovladačích pro Macintosh karta Typ papíru a kvalita) jako hodnotu typu
média Obálka.

Poznámka

Některé funkce zařízení nemusejí být s některými ovladači zařízení nebo operačními
systémy dostupné. Informace o dostupných funkcích ovladače naleznete v nápovědě online
k vlastnostem zařízení (ovladače).

5. Vytiskněte obálku.