HP LaserJet 3030 All in One Printer - Tisk na fólie nebo štítky

background image

Tisk na fólie nebo štítky

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, zda jste v nastavení zařízení (ovladač tiskárny) zadali správný typ média podle
pokynů v následujícím postupu. Zařízení nastaví teplotu fixace podle nastavení typu média.
Tisknete-li na speciální média, jako jsou fólie nebo štítky, nastavení zabraňuje tomu, aby
fixační jednotka poškodila médium při průchodu zařízením.

1. Vložte jednu stránku do prioritního vstupního zásobníku nebo více stránek do vstupního

zásobníku médií. Horní hrana musí být natočena dopředu a strana, na kterou se má
tisknout (hrubá strana fólií), musí směřovat nahoru.

2. Nastavte vodící lišty média.

38

Kapitola 3 Tisk

CSWW

background image

3. V ovladačích tiskárny pro systém Windows zvolte na kartě Papír nebo Papír a kvalita

správný typ média z rozevíracího seznamu Typ je: .

V ovladačích tiskárny pro systém Macintosh zvolte na kartě Papír a kvalita nebo Papír
(v některých ovladačích pro Macintosh karta Typ papíru a kvalita) správný typ média.

Poznámka

Některé funkce zařízení nemusejí být s některými ovladači zařízení nebo operačními
systémy dostupné. Informace o dostupných funkcích ovladače naleznete v nápovědě online
k vlastnostem zařízení (ovladače).

4. Vytiskněte dokument. V průběhu tisku odnímejte média n výstupní přihrádky, aby

nedošlo k jejich slepení. Vytištěné stránky položte na rovný povrch.

CSWW

Tisk na fólie a štítky

39