HP LaserJet 3030 All in One Printer - Tisk brožur

background image

Tisk brožur

Poznámka

Tisk brožur není v systému Macintosh podporován.

Brožury lze tisknout na média formátu Letter, Legal nebo A4.

Tisk brožur

1. Tisková média vložte do vstupního zásobníku médií.

2. Otevřete v programu vlastnosti zařízení (ovladač tiskárny). Pokyny naleznete v části

Změna nastavení tiskové úlohy (systém Windows)

nebo

Změna nastavení tiskové

úlohy (systém Macintosh)

.

3. Na kartě Úpravy (v některých ovladačích pro systém Macintosh karta Typ papíru a

kvalita) zvolte možnost Tisk na obě strany.

Poznámka

Pokud je možnost Tisk na obě strany šedá nebo není k dispozici, otevřete vlastnosti
zařízení (ovladač tiskárny). Pokyny naleznete v části

Změna výchozího nastavení pro

všechny programy (systém Windows)

nebo

Změna výchozího nastavení pro všechny

programy (systém Macintosh)

. Na kartě Nastavení zařízení nebo na kartě Konfigurace

zvolte možnost povolit ruční oboustranný tisk a poté klepněte na tlačítko OK. Opakujte
kroky 2 a 3.

Některé funkce zařízení nemusejí být s některými ovladači zařízení nebo operačními
systémy dostupné. Informace o dostupných funkcích ovladače naleznete v nápovědě online
k vlastnostem zařízení (ovladače).

4. Nastavte počet stránek na list na hodnotu dvě. Zvolte příslušnou možnost vazby a

klepněte na tlačítko OK.

5. Vytiskněte brožuru.

6. Po vytištění prvních stránek odstraňte zbývající papír ze vstupní přihrádky a dejte jej

stranou, dokud nebude úloha brožury dokončena.

CSWW

Tisk brožur

45

background image

7. Odeberte vytištěné stránky, otočte potištěnou stranu dolů a vyrovnejte stoh papíru.

8. Znovu vložte stránky od první strany do vstupního zásobníku. První strana by měla

směřovat dolů a horní strana by měla směřovat do zařízení jako první.

9. Na obrazovce klepněte na tlačítko OK a počkejte na vytištění druhé strany.

10. Stránky složte a sešijte.

46

Kapitola 3 Tisk

CSWW