HP LaserJet 3030 All in One Printer - Štítky

background image

Štítky

Poznámka

Nejlepších výsledků dosáhnete jen používáním značkových štítků HP. Spotřební materiál
HP si můžete objednat na

http://www.hp.com

.

30

Kapitola 3 Tisk

CSWW

background image

Při výběru štítku berte v úvahu následující faktory:

Lepidla: Materiál lepidla musí být stabilní pøi 200 °C, maximální teplotì zaøízení.

Uspořádání: Používejte výhradně štítky, které nemají mezi sebou mezery. U listů, kde
jsou mezi štítky mezery, může dojít k odlepení štítků a k závažnému uvíznutí papíru.

Zvlnění: Před tiskem musí být zvlnění štítku při položení na plocho maximálně 13 mm
v libovolném směru.

Stav: Nepoužívejte štítky, které jsou zvrásněné, mají bubliny nebo jiné známky
oddělení. Nikdy nepoužívejte arch štítků, který již zařízením jednou prošel.