HP LaserJet 3030 All in One Printer - Změna nastavení tisku

background image

Změna nastavení tisku

Po instalaci můžete získat přístup k nastavením tisku z tiskového ovladače zařízení nebo
z jiného programu. Tato nastavení neovlivní jiné uživatele v síti.

Při změnách nastavení tisku postupujte některým z následujících způsobů.

Poznámka

Některá nastavení tiskárny můžete také změnit pomocí Nástrojů HP. Další informace o
Nástrojích HP naleznete v části

Použití Nástrojů hp (systém Windows)

.

Změna výchozího nastavení pro všechny programy (systém Windows)

Windows 98, Windows Me a Windows XP Home: V nabídce Start přejděte na příkaz
Nastavení a klepněte na položku Tiskárny. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu
zařízení a zvolte příkaz Vlastnosti. Změňte požadovaná nastavení a potom klepněte na
tlačítko OK.

Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP Professional: V nabídce Start přejděte
na příkaz Nastavení a klepněte na položku Tiskárny. V systému Windows 2000 klepněte
pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení a zvolte příkaz Předvolby tisku. V systému
Windows NT 4.0 klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení a zvolte příkaz Výchozí
hodnoty dokumentu
. Změňte požadovaná nastavení a potom klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

Skutečný postup se může lišit. Uvedeny jsou nejobvyklejší metody.

Změna výchozího nastavení pro všechny programy (systém Macintosh)

Macintosh OS X:

24

Kapitola 3 Tisk

CSWW

background image

Poznámka

Seznam podporovaných operačních systémů Macintosh naleznete v části

Podporované

operační systémy

.

1. Otevřete dokument v textovém editoru.

2. V nabídce Soubor zvolte příkaz Tisk.

3. Změňte požadovaná výchozí nastavení.

4. V možnostech nastavení klepněte na položku Uložit vlastní nastavení.

5. Chcete-li nastavení vyvolat při tisku dokumentu, zvolte možnost Vlastní v části

Uložená nastavení.

Poznámka

Kroky pro systém Macintosh Classic se mohou lišit.

Změna nastavení tiskové úlohy (systém Windows)

V nabídce Soubor zvolte příkaz Tisk. V dialogovém okně Tisk klepněte na tlačítko
Vlastnosti. Změňte nastavení, která chcete použít pro aktuální tiskovou úlohu, a potom
klepněte na tlačítko OK.

Změna nastavení tiskové úlohy (systém Macintosh)

V nabídce Soubor zvolte příkaz Tisk. V dialogovém okně Tisk nastavte možnosti tisku.

Poznámka

Skutečný postup se může lišit. Uvedeny jsou nejobvyklejší metody.

CSWW

Ovladače tiskárny

25