HP LaserJet 3030 All in One Printer - Specifikace

background image

Specifikace

Provozní prostředí (jednotka je připojena do
elektrické zásuvky)

Teplota: 15 až 32,5 °C

Vlhkost: 10 až 80 % relativní vlhkost (bez
kondenzace)

Provozní prostředí (jednotka není připojena do
elektrické zásuvky)

Teplota: -20 až 40 °C

Vlhkost: relativní vlhkost (bez kondenzace)
méně než 95 %

Elektrické specifikace

1

Položka

110voltové modely

220voltové modely

Zdroj napájení

110

2

až 127 V (+/- 10 %)

220 až 240 V (+/- 10 %)

50 až 60 Hz (+/- 2 Hz)

50 až 60 Hz (+/- 2 Hz)

Spotřeba energie (typická)

Běhěm tisku

300 W (průměr)

300 W (průměr)

V pohotovostním režimu

14 W (průměr)

14 W (průměr)

V úsporném režimu

14 W (průměr)

14 W (průměr)

Vypnuto

0 W (průměr)

0 W (průměr)

CSWW

131

background image

Položka

110voltové modely

220voltové modely

Tepelný výkon

Běhěm tisku

X Btu/hod

X Btu/hod

Minimální doporučená kapacita
okruhu

4,5 A

2,3 A

1

Hodnoty se mohou změnit. Nejaktuálnější informace naleznete na adrese

http://www.hp.com/support/lj3030

.

2

Poznámka: Zdroje napájení nelze zaměnit.

Akustické emise

1

Stupeň aktivity

Obsluha (<1m)

Okolostojící (1m)

Akustický výkon

V činnosti

LpAm56 dB (A)

LpAm48 dB (A)

LWAd6,1 bel (A)

Nečinný

LpAmN/A dB (A)
(neslyšitelný)

LpAmN/A dB (A)
(neslyšitelný)

LWAdN/A bel (A)
(neslyšitelný)

1

Hodnoty se mohou změnit. Nejaktuálnější informace naleznete na adrese

http://www.hp.com/support/lj3030

. Během jiných operací se akustické emise mohou lišit.

132

Dodatek A Specifikace

CSWW