HP LaserJet 3030 All in One Printer - Slovník pojmů

background image

Slovník pojmů

1284-B

Standard paralelního portu 1284 vyvinul institut IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers). Termín "1284-B" označuje speciální typ
konektoru na konci paralelního kabelu, který se připojuje k perifernímu
zařízení (například k tiskárně). Konektor 1284-B je větší než například
konektor 1284-C.

ADF

Automatický podavač dokumentů. ADF umožňuje automaticky podávat
předlohy do zařízení při kopírování, skenování nebo faxování.

adresa URL

URL (Uniform resource locator) určuje globální adresu dokumentů a zdrojů
v Internetu. První část adresy označuje protokol, který se má použít. Druhá
část určuje adresu IP nebo název domény, kde je zdroj umístěn.

all-in-one

Označení zařízení HP, které plní několik funkcí, jako například tisk,
faxování, kopírování a skenování.

DIMM

Modul DIMM (Dual inline memory module) je malá elektronická deska, která
obsahuje paměť. Modul SIMM (single in-line memory module) poskytuje
32bitový přístup do paměti, zatímco modul DIMM umožňuje 64bitový přístup.

dpi

Viz dpi (dots per inch, tj. body na palec).

dpi (dots per inch, tj body na palec)

Měřítko rozlišení, které se používá při skenování a tisku. Vyšší hodnota dpi
obvykle znamená vyšší rozlišení, více viditelných podrobností obrázku a
větší velikost souboru.

EconoMode (úsporný režim)

EconoMode je funkce zařízení, která šetří toner. EconoMode snižuje
množství toneru na vytištěné stránce. Tisková kazeta proto vydrží déle.
Výsledek tisku se podobá dokumentu vytištěnému v režimu koncept.

ECP

Port s rozšířenými schopnostmi. Jedná se o standard paralelního portu
počítačů, které podporují obousměrnou komunikaci mezi počítačem a
připojenými zařízeními (jako například tiskárnou).

elektronická pošta (e-mail)

Zkratka elektronické pošty. Software, který umožňuje elektronicky přenášet
zprávy v komunikační síti.

formát souboru

Způsob, jakým program nebo sada programů uspořádává obsah souboru.

CSWW

Slovník pojmů

163

background image

kompletace

Postup, kdy se úlohy s více kopiemi tisknou v sadách. Pokud je zvolena
funkce kompletování, zařízení vytiskne celou sadu a pak tiskne další kopie.
V opačném případě zařízení vytiskne zadaný počet kopií jedné stránky a
pokračuje v tisku dalších stránek.

kontrast

Rozdíl mezi tmavými a světlými oblastmi obrázku. Čím nižší je číselná
hodnota, tím více se odstíny podobají. Čím je číselná hodnota vyšší, tím
více se odstíny odlišují.

Nástroje HP

Nástroje HP je webová stránka, kterou lze zobrazit ve webovém prohlížeči a
poskytuje přístup ke správě zařízení a nástrojům odstraňování problémů,
integrovanému webovému serveru a dokumentaci zařízení.

ovladač tiskárny

Ovladač tiskárny je program, který jiným programům poskytuje přístup
k funkcím zařízení. Ovladač tiskárny překládá formátovací příkazy
programu (jako například konce stránek a nastavení písma) do jazyka
tiskárny (jako například PostScript nebo PCL). Potom tiskový soubor odešle
do zařízení.

panel nástrojů programu HP Director

K dispozici pouze pro Macintosh. Programové okno, které slouží pro práci
s dokumenty. Pokud je vložen dokument do automatického podavače
dokumentů (ADF) a počítač je přímo připojen k zařízení, zobrazí se na
obrazovce program HP Director, který umožní spustit faxování, kopírování
nebo skenování.

paralelní kabel

Viz 1284-B.

polotóny

Typ obrázku, který napodobuje stupně šedi uspořádáním různého počtu
teček. Silně zbarvené oblasti obsahují hodně teček, zatímco světlejší oblasti
obsahují menší počet teček.

prohlížeč

Zkrácené označení webového prohlížeče, což je program, který umožňuje
vyhledat a zobrazit webové stránky.

propojení

Spojení s programem nebo zařízením, které umožňuje odeslat informace
z programu zařízení jiným programům, jako například propojení
elektronické pošty, elektronického faxu a OCR.

přepěťová ochrana

Zařízení, které chrání zdroj napájení a komunikační linky před elektrickým
přepětím.

Readiris

Program pro OCR (optické rozpoznávání písma), který vyvinula společnost I.
R.I.S. Dodává se spolu s programy zařízení.

164

Slovník pojmů

CSWW

background image

rozlišení

Ostrost obrázku, která se měří v bodech na palec (dpi). Čím je hodnota dpi
větší, tím je rozlišení vyšší.

software pro OCR (optické rozpoznávání písma)

Software pro OCR převádí elektronický obraz textu, jako například
skenovaný dokument, do podoby, kterou lze použít v textovém procesoru,
tabulkovém kalkulátoru nebo databázovém programu.

stupně šedi

Odstíny šedi, které znázorňují světlé a tmavé části obrázku, pokud je
barevný obrázek převeden na stupně šedi. Barvy jsou reprezentovány
různými odstíny šedi.

TWAIN

Oborový standard skenerů a příslušných programů. Použijete-li skener
vyhovující specifikaci TWAIN s programem vyhovujícím této specifikaci, lze
skenování spustit přímo z programu.

USB (kompatibilní se specifikací 2.0)

Rozhraní USB (Universal serial bus) je standard, který vyvinula organizace
USB Implementers Forum, Inc., pro propojení počítačů a periférií. Na rozdíl
od paralelního portu je rozhraní USB určeno k současnému připojení více
periferií k jednomu portu USB počítače.

vodoznaky

Vodoznak přidává text na pozadí vytištěného dokumentu. Chcete-li
například informovat o tom, že je dokument důvěrný, lze na pozadí
vytisknout text “Důvěrné.” Můžete si vybrat ze sady předem definovaných
vodoznaků a můžete změnit písmo, velikost, úhel a styl. Tiskárna může
umístit vodoznak pouze na první stránku nebo na všechny stránky.

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) je struktura zpracování obrázků, která
je k dispozici v operačních systémech Windows Me a Windows XP.
Používáte-li skener vyhovující specifikaci WIA, můžete spustit skenování
přímo z operačního systému.

CSWW

Slovník pojmů

165

background image

166

Slovník pojmů

CSWW