HP LaserJet 3030 All in One Printer - Použití skenování po stránkách

background image

Použití skenování po stránkách

Poznámka

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, vkládejte předlohy do vstupního zásobníku
automatického podavače dokumentů (ADF), nikoli na skleněnou desku skeneru.

1. Vložte předlohy, které chcete skenovat, lícem nahoru do vstupního zásobníku

automatického podavače dokumentů (ADF). Vodící lišty média nastavte tak, aby
udržovaly předlohy na svém místě.

2. Pokud je zařízení připojeno přímo k počítači, spustí se program HP Director po vložení

položky do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF). Pokud se
program HP Director nespustí automaticky, poklepejte na zástupce programu
HP Director na ploše.

3. Chcete-li otevřít dialogové okno programu Skenování HP, klepněte v programu

HP Director na tlačítko Skenování HP.

4. Zadejte typ obrázku.

5. Klepněte na tlačítko Skenovat.

6. Po dokončení postupu skenování klepněte na možnost Skenovat další stránku.

7. Opakujte krok 6 pro všechny stránky předlohy.

8. Po dokončení skenování všech stránek klepněte na možnost Odeslat.

NEBO

Uložte stránky do souboru klepnutím na ikonu Uložit jako.

74

Kapitola 5 Skenování

CSWW

background image

Skenování pomocí programu vyhovujícího specifikaci TWAIN
nebo WIA

Zařízení vyhovuje specifikacím TWAIN a WIA (Windows Imaging Application). Zařízení
spolupracuje s programy pro systémy Windows a Macintosh, které podporují skenovací
zařízení kompatibilní se specifikací TWAIN nebo WIA.

Poznámka

Pokud používaný program nevyhovuje specifikaci TWAIN nebo WIA, přečtěte si část

Skenování do jiného programu

.

Použití programu vyhovujícího specifikaci TWAIN nebo WIA

Při práci v programu vyhovujícím specifikaci TWAIN nebo WIA můžete získat přístup
k funkcím skenování a skenovat obrázek přímo ze spuštěného programu. Další informace
naleznete v souboru nápovědy nebo v dokumentaci dodané s programem vyhovujícím
specifikaci TWAIN nebo WIA.

Skenování z programu vyhovujícího specifikaci TWAIN

Poznámka

Software zařízení pro systém Macintosh splňuje požadavky specifikace TWAIN verze 1.9.

Obecně platí, že program vyhovuje specifikaci TWAIN, pokud poskytuje příkaz jako Načíst,
Načíst soubor, Skenovat, Importovat nový objekt, Vložit z nebo Skener. Pokud si nejste
jisti, zda program specifikaci vyhovuje, nebo nevíte, jak se příkaz nazývá, přečtěte si
nápovědu nebo dokumentaci k programu.

Při skenování z programu vyhovujícího specifikaci TWAIN může být automaticky spuštěn
program Skenování HP LaserJet. Pokud je program Skenování HP LaserJet spuštěn,
můžete při prohlížení náhledu obrázku provádět změny. Pokud se program automaticky
nespustí, je obrázek okamžitě předán programu vyhovujícímu specifikaci TWAIN.

Skenování z programu vyhovujícího specifikaci TWAIN

Spusťte skenování z programu vyhovujícího specifikaci TWAIN. Informace o příslušných
příkazech a postupech naleznete v nápovědě nebo dokumentaci programu.

Skenování z programu vyhovujícího specifikaci WIA (pouze systém
Windows XP)

WIA je další způsob přímého skenování obrázku do programu, jako je například Microsoft®
Word. WIA skenuje pomocí softwaru Microsoft namísto programu Skenování HP LaserJet.

Obecně platí, že program vyhovuje specifikaci WIA, pokud v nabídce Vložit nebo Soubor
obsahuje příkaz jako Obrázek/Ze skeneru nebo fotoaparátu. Pokud nevíte, zda program
vyhovuje specifikaci WIA, přečtěte si nápovědu nebo dokumentaci programu.

Skenování z programu vyhovujícího specifikaci WIA

Spusťte skenování z programu vyhovujícího specifikaci WIA. Informace o příslušných
příkazech a postupech naleznete v nápovědě nebo dokumentaci programu.

NEBO

CSWW