HP LaserJet 3030 All in One Printer - Skenování do elektronické pošty

background image

Skenování do elektronické pošty

1. Vložte předlohy, které chcete skenovat, lícem nahoru do vstupního zásobníku

automatického podavače dokumentů (ADF). Vodící lišty média nastavte tak, aby
udržovaly předlohy na svém místě.

NEBO

Zvedněte víko skleněné desky skeneru a vložte předlohu pro skenování lícem dolů.
Levý horní roh dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně
zavřete víko.

2. V počítači klepněte na tlačítko Start, zvolte příkaz Hewlett-Packard, položku hp

LaserJet 3030 nebo hp LaserJet 3020 a klepněte na možnost Skenovat.

NEBO

Stiskněte tlačítko

SPUSTIT SKENOVÁNÍ

na zařízení. V počítači se spustí program Skenování

HP LaserJet. Stisknutím tlačítka

SPUSTIT SKENOVÁNÍ

se spustí software Skenování HP

LaserJet, který není podporován při připojení zařízení k síti. (Pouze přímé připojení.)

3. V dialogovém okně programu Skenování HP LaserJet zvolte možnost Odeslat pomocí

elektronické pošty.

4. Klepněte na možnost Nastavení.

5. Zvolte požadované možnosti skenování a potom klepnutím na tlačítko OK přejděte zpět

do dialogového okna programu Skenování HP LaserJet.

Poznámka

Nastavení lze uložit pomocí možnosti Rychlá nastavení na kartě Obecné. Pokud po
uložení rychlých nastavení zaškrtnete políčko, použijí se uložená nastavení při dalším
skenování do elektronické pošty jako výchozí.

6. Klepněte na tlačítko Skenovat. Předloha je skenována, připojí se k nové zprávě

elektronické pošty a automaticky odešle.

Poznámka

Pokud nezadáte žádné příjemce na kartě Elektronická pošta, je předloha skenována a
připojena k nové zprávě elektronické pošty, ale neodešle se. Potom můžete přidat příjemce
elektronické pošty, zadat text nebo jiné přílohy a zprávu odeslat.

Možnosti nastavené v kroku 5 se použijí pouze pro aktuální úlohu, pokud je neuložíte jako
Rychlá nastavení.

70

Kapitola 5 Skenování

CSWW