HP LaserJet 3030 All in One Printer - Součásti ovládacího panelu zařízení hp LaserJet 3030 all-in-one

background image

Součásti ovládacího panelu zařízení hp LaserJet 3030 all-in-one

Jednotlivé součásti ovládacího panelu zařízení jsou znázorněny na následujícím obrázku.

1

Ovládací prvky faxu. Ovládací prvky faxu se používají ke změně nejpoužívanějších nastavení
faxu. Informace o použití ovládacích prvků faxu naleznete v příručce pro faxování.

2

Alfanumerická tlačítka. Alfanumerická tlačítka se používají k zadávání dat na displeji ovládacího
panelu zařízení a k vytáčení telefonních čísel při faxování. Informace o používání znaků na
alfanumerických tlačítkách naleznete v příručce pro faxování.

3

Ovládací prvky nabídek a rušení. Tyto ovládací prvky se používají pro výběr voleb v nabídkách,
určení stavu zařízení a zrušení aktuální úlohy.

4

Ovládací prvky kopírování. Tyto ovládací prvky se používají ke změně běžně používaných
výchozích nastavení a k zahájení kopírování. Pokyny ke kopírování naleznete v části

Kopírování

.

5

Ovládací prvky skeneru. Tyto ovládací prvky se používají pro skenování do elektronické pošty
nebo do složky. Pokyny ke skenování naleznete v části

Skenování

.

CSWW

Součásti ovládacího panelu zařízení hp LaserJet 3030 all-in-one

7