HP LaserJet 3030 All in One Printer - Využití servisních služeb pro hardware

background image

Využití servisních služeb pro hardware

Pokud dojde k poruše hardwarové součásti během záruční lhůty, společnost HP nabízí v
rámci péče o zákazníky tyto možnosti:

Servisní služby HP. V závislosti na konkrétním umístění lze zařízení vrátit do střediska
oprav HP.

Expresní výměna. V některých zemích/oblastech dodává společnost HP opravené
zařízení do následujícího pracovního dne.

Autorizované opravny HP. Produkty lze vrátit nejbližší autorizované opravně.

Expresní vyzvednutí a doručení. Společnost HP zajistí vyzvednutí zařízení, opravu a
doručení zpět během 5 až 10 dnů v závislosti na zemi/oblasti.

Vrácení produktu

Při zasílání produktů doporučujeme zásilku pojistit. Přiložte také kopii dokladu o koupi.
Vyplňte také formulář

Formulář servisních informací

, který umožní přesnější zjištění závady.

UPOZORNĚNÍ

Za škody vzniklé během přepravy v důsledku nesprávného balení odpovídá zákazník. Viz
následující pokyny k balení.

Pokyny k balení

Před vypnutím zařízení pokud možno vytiskněte stránku autotestu (viz část

Tisk

konfigurační stránky

) a protokol autotestu přiložte k zásilce.

Vyjměte a uložte tiskovou kazetu.

UPOZORNĚNÍ

Toner, který by v zařízení zůstal po dobu přepravy, je může poškodit.

Vyjměte vstupní zásobník médií a znovu ho zabalte do původního balicího materiálu, je-
li to možné. Pokyny naleznete v části

Vyjmutí vstupního zásobníku médií

.

Přiložte kopii vyplněného formuláře servisních informací. Ve formuláři uveďte, které
části jsou součástí zásilky.

Pokud možno použijte k přepravě originální obal a další materiál.

Pokud možno uveďte příklady nebo přiložte ukázky, z nichž je problém zřejmý.

Přiložte pět listů papíru nebo jiného média, u něhož se vyskytují problémy při tisku,
skenování, faxování nebo kopírování. Listy papíru nebo jiného média vložte do
neprodyšného obalu.

158

Dodatek E Servis a podpora

CSWW

background image

Vyjmutí vstupního zásobníku médií

Poznámka

Je možné, že chcete-li zařízení vrátit, budete muset vyjmout vstupní zásobník médií.
Vstupní zásobník médií vyjímejte podle následujících pokynů, abyste zařízení nepoškodili.

1. Otevřete vstupní zásobník médií a odstraňte všechna média.

2. Posuňte vodící lišty médií co nejvíce k sobě. Stlačte a podržte jazýčky uvnitř vstupního

zásobníku médií a vysuňte vstupní zásobník médií ze zařízení.

CSWW

Servis hardwaru

159