HP LaserJet 3030 All in One Printer - Rozšířená záruka

background image

Rozšířená záruka

Ve většině zemí či regionů poskytuje HP CarePack další nadstandardní záruční služby pro
výrobek HP a všechny interní komponenty dodané společností HP. Tato údržba hardwaru
může rozšířit standardní záruku (například ze servisu další den na servis téhož dne) nebo ji
prodloužit až na pět let. HP CarePack může poskytovat expresní výměnu nebo servis u
zákazníka. Chcete-li získat další informace o podpoře, spojte se se střediskem péče o
zákazníky a podpory zákazníků; viz letáček přiložený k výrobku, kde najdete příslušná
telefonní čísla a informace.

160

Dodatek E Servis a podpora

CSWW