HP LaserJet 3030 All in One Printer - Varovné zprávy

background image

Varovné zprávy

Varovné zprávy jsou důležité natolik, aby bylo nutné upozornit uživatele. Jsou zobrazeny
krátce, ale informují o stavu, který ovlivňuje dokončení úlohy nebo kvalitu výstupu. Při
zobrazení varovné zprávy může dojít ke zrušení aktivní úlohy. Zpráva se na displeji
ovládacího panelu zařízení zobrazí na pět sekund.

Následující zprávy jsou obecné varovné zprávy, které se mohou objevit na displeji
ovládacího panelu zařízení:

CHYBA ZAŘÍZENÍ

[ZADAT] POKRAČ.

ZAŘÍZENÍ PRACUJE

OPAKUJTE POZDĚJI

114

Kapitola 8 Odstraňování problémů

CSWW

background image

CHYBA KOMUNIKACE

S TISK. MODULEM

MÁLO PAMĚTI

OPAKUJTE POZDĚJI

STR. JE SLOŽITÁ

[ZADAT]-POKRAČ.

NASTAV. VYMAZÁNA

Pokud se varovná zpráva vztahuje k tiskové úloze a je-li zapnuto automatické pokračování,
bude doba zobrazení zprávy prodloužena na 10 sekund. Pokud nestisknete tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

nebo

ZRUŠIT

, zařízení pokračuje ve zpracování tiskové úlohy. Pokud je automatické

pokračování vypnuto, zůstane varovná zpráva související z tiskem zobrazena, dokud
nestisknete tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

, chcete-li pokračovat, nebo tlačítko

ZRUŠIT

, chcete-li úlohu

zrušit.

Poznámka

Nastavení automatického pokračování je k dispozici v ovladači tiskárny a v Nástrojích HP.
Chcete-li zjistit, zda je automatické pokračování zapnuto, vytiskněte konfigurační stránku.
Další informace naleznete v části

Tisk konfigurační stránky

.

CSWW

Zobrazují se chybové zprávy ovládacího panelu zařízení

115