HP LaserJet 3030 All in One Printer - Chybí grafika nebo text? Tisknou se prázdné stránky?

background image

Chybí grafika nebo text? Tisknou se prázdné stránky?

Zkontrolujte, zda se prázdné stránky nevyskytují již v dokumentu.

Na tiskové kazetě mohla zůstat ochranná páska. Vyjměte tiskovou kazetu a vytáhněte
ochrannou pásku.

Vložte tiskovou kazetu znovu. Pokyny naleznete v úvodní příručce.

Zkontrolujte zařízení vytištěním konfigurační stránky. Pokyny naleznete v části

Tisk

konfigurační stránky

.

V rámci vlastností zařízení možná není správné nastavení grafiky pro daný typ tiskové
úlohy. Zkuste v rámci vlastností zařízení změnit nastavení grafiky. Další informace
naleznete v části

Změna nastavení tisku

.

Ovladač tiskárny možná není pro daný typ tiskové úlohy použitelný. Zkuste použít jiný
ovladač tiskárny.

Poznámka

Při použití jiného ovladače tiskárny nemusí být k dispozici všechny funkce zařízení.

CSWW

Vytištěná stránka neodpovídá zobrazení na obrazovce

101