HP LaserJet 3030 All in One Printer - Postup při odstranění uvíznutého média z automatického podavače dokumentů (ADF)

background image

V automatickém podavači dokumentů (ADF) dochází k uvíznutí médií

119

background image

3. Zvedněte zelenou páčku a otáčejte záchytným mechanismem, dokud jej neotevřete.

4. Opatrně se pokuste stránku vyjmout, aniž byste ji roztrhli. Pokud ucítíte odpor, přejděte

k dalšímu kroku.

5. Otevřete víko ADF a opatrně médium oběma rukama uvolněte.

6. Uvolnìné médium jemnì vytáhnìte v naznaèeném smìru.

7. Zavřete víko skleněné desky skeneru.

120

Kapitola 8 Odstraňování problémů

CSWW

background image

8. Přesuňte zelenou páčku do dolní polohy.

9. Vraťte kryt pro vyjímání uvíznutého papíru podle obrázku na původní místo. Zatlačte na

oba úchyty směrem dolu, až kryt zapadne na své místo. Namontujte kryt pro vyjímání
uvíznutého papíru správně, jinak může dojít k dalšímu uvíznutí papíru.

10. Zavřete víko zásobníku ADF a vraťte vstupní přihrádku zásobníku ADF na původní

místo.

CSWW

V automatickém podavači dokumentů (ADF) dochází k uvíznutí médií

121