HP LaserJet 3030 All in One Printer - Je paralelní kabel nebo kabel USB (A/B) funkční? Je připojen správně?

background image

Je paralelní kabel nebo kabel USB (A/B) funkční? Je připojen
správně?

Paralelní kabel nebo kabel USB (A/B) může být poškozen. Vyzkoušejte následující řešení:

Odpojte paralelní kabel nebo kabel USB (A/B) na obou koncích a znovu jej připojte.

Pokuste se vytisknout úlohu, kterou se vám již v minulosti vytisknout podařilo.

Zkuste použít nový paralelní kabel kompatibilní se standardem IEEE 1284-B nebo
kabel USB (A/B). Viz část

Objednávání náhradních dílù a pøíslušenství hp

.

Chcete-li změnit nastavení paralelního portu na port ECP (Rozšířené schopnosti portu),
spojte se s výrobcem počítače.