HP LaserJet 3030 All in One Printer - Zařízení nepodává média ze vstupního zásobníku médií.

background image

Zařízení nepodává média ze vstupního zásobníku médií.

Je zařízení přepnuto do režimu ručního podávání?

Vyzkoušejte některé z těchto opatření:

Pokud se na displeji ovládacího panelu objeví hlášení RUČNÍ PODÁVÁNÍ, stiskněte
tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

, chcete-li úlohu vytisknout.

Vypněte režim ručního podávání a vytiskněte úlohu znovu.

Je podávací válec znečištěný nebo poškozený?

Kontaktujte místního autorizovaného poskytovatele služeb HP. Pokyny naleznete v části

Servis a podpora

.