HP LaserJet 3030 All in One Printer - Deformované znaky

background image

Deformované znaky

Pokud jsou znaky nesprávně tvarovány a vznikají prázdná místa, použité tiskové
médium může být příliš hladké. Zkuste jiné médium. Další informace naleznete v části

Specifikace vhodných médií

.

Pokud jsou znaky nesprávně tvarovány a vytvářejí vlny, zařízení možná potřebuje
opravit. Vytiskněte konfigurační stránku. Další informace naleznete v části

Tisk

konfigurační stránky

.

Pokud jsou znaky nesprávně tvarovány, spojte se s autorizovaným prodejcem nebo
servisním zastoupením společnosti HP. Kontaktní údaje společnosti HP naleznete na
letáku s informacemi o podpoře dodávaném spolu se zařízením.