HP LaserJet 3030 All in One Printer - Šmouhy od toneru

background image

Šmouhy od toneru

Teplota fixační jednotky muže být příliš nízká. V ovladačích tiskárny pro systém
Windows zkontrolujte Typ je: na kartě Papír nebo Papír a kvalita, zda je nastaven na
odpovídající média. Pokyny naleznete v části

Optimalizace kvality tisku pro typy médií

.

V ovladačích tiskárny pro systém Macintosh zkontrolujte Typ je: na kartě Papír a
kvalita
nebo Papír (u některých ovladačů systému Macintosh se jedná o kartu Typ a
kvalita papíru
), zda je nastaven na odpovídající média. Pokyny naleznete v části

Optimalizace kvality tisku pro typy médií

.

Pokud se tonerové šmouhy objevují na zaváděcí straně tiskového média, mohou být
špinavé vodící lišty média. Vyčistěte vodící lišty média pomocí suchého hadříku, který
nepouští vlákna. Další informace naleznete v části

Čištění dráhy média

.

Zkontrolujte typ a kvalitu média.

Zkuste nainstalovat novou tiskovou kazetu HP. Pokyny naleznete v úvodní příručce.

108

Kapitola 8 Odstraňování problémů

CSWW