HP LaserJet 3030 All in One Printer - Tipy, jak předcházet uvíznutí médií

background image

Tipy, jak předcházet uvíznutí médií

Vstupní zásobník nesmí být přeplněný. Kapacita vstupního zásobníku závisí na typu
použitého tiskového média.

Zkontrolujte, zda je vstupní zásobník správně umístěn.

Nepřidávejte tisková média do vstupního zásobníku během tisku.

Používejte pouze typy médií doporučené společností HP. Další informace o typech
tiskových médií naleznete v části

Specifikace vhodných médií

.

Nenechávejte ve výstupní přihrádce příliš mnoho listů tiskových médií. Kapacita
výstupní přihrádky závisí na typu médií a použitém množství toneru.

Zkontrolujte připojení k napájení. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen
k zařízení i ke zdroji napájení. Napájecí kabel zapojte do uzemněné zásuvky se
střídavým proudem.

CSWW

Dochází k uvíznutí médií v tiskárně

105