HP LaserJet 3030 All in One Printer - Změna výchozího počtu kopií

background image

Změna výchozího počtu kopií

1. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

2. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte NASTAVENÍ KOPÍR., poté stiskněte

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

3. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte VÝCHOZ.POČ.KOPIÍ, poté stiskněte

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

4. K zadání výchozího počtu kopií (mezi 1 a 99) použijte alfanumerická tlačítka.

5. Volbu uložte stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

Poznámka

Výchozí hodnota počtu kopií nastavená od výrobce je 1.

CSWW

Změna počtu kopií

59