HP LaserJet 3030 All in One Printer - Spuštění úlohy kopírování

background image

Spuštění úlohy kopírování

Chcete-li pomocí tohoto zařízení kopírovat, postupujte následovně.

1. Položte originál dokumentu lícem dolů na skleněnou desku skeneru (vždy jen jednu

stránku); levý horní roh dokumentu lícuje s pravým dolním rohem skla.

NEBO

Vložte originál dokumentu lícem nahoru do vstupního zásobníku automatického
podavače dokumentů (ADF).

2. Pokud používáte zaøízení HP LaserJet 3020 all-in-one, mùžete stisknutím tlaèítka

VELIKOST PAPÍRU

nastavit velikost kopie na Letter, Legal nebo A4.

3. Stisknutím tlačítka

SPUSTIT

/

KOPÍROVAT

na ovládacím panelu zahájíte kopírování.

4. Opakujte postup pro každou kopii.

Podrobnější pokyny pro vkládání předloh do skeneru nebo do vstupního zásobníku
automatického podavače dokumentů naleznete v části

Vkládání předloh při kopírování

.

Poznámka

Jsou-li vloženy předlohy do vstupního zásobníku ADF a také na skleněnou desku skeneru,
bude zařízení automaticky skenovat z ADF, bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly vloženy
dokumenty na skleněnou desku skeneru.