HP LaserJet 3030 All in One Printer - Nastavení výchozí kvality kopií

background image

Nastavení výchozí kvality kopií

1. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

2. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte NASTAVENÍ KOPÍR., poté stiskněte

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

3. Stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

zvolte VÝCHOZÍ KVALITA.

4. Pomocí tlačítek

<

nebo

>

se můžete přesouvat mezi jednotlivými volbami.

5. Volbu uložte stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

CSWW

Nastavení kvality kopií

53