HP LaserJet 3030 All in One Printer - Kopírování fotografie

background image

Kopírování fotografie

1. Položte fotografii lícem dolů na skleněnou desku skeneru, aby levý horní roh fotografie

lícoval s pravým dolním rohem skla.

2. Opatrně zavřete víko.

3. Nyní je možné zkopírovat fotografii pomocí jedné z metod skenování. Další informace

naleznete v části

Vysvětlení metod skenování

.