HP LaserJet 3030 All in One Printer - Čištění skla

background image

Čištění skla

Znečištění skla otisky prstů, skvrnami, spadlými vlasy a dalšími nečistotami snižuje výkon a
ovlivňuje přesnost speciálních funkcí, například přizpůsobení na stránku a kopírování.

Poznámka

Pokud se objevují šmouhy nebo jiné vady pouze na kopiích vytvořených z automatického
podavače dokumentů (ADF), očistěte pásek skeneru (krok 3). Není nutné čistit sklo skeneru.

1. Vypněte zařízení, odpojte jej od sítě a zvedněte víko.

2. Očistěte sklo měkkým hadříkem nebo hubkou lehce navlhčenými prostředkem na

čištění skla, který neobsahuje brusné složky.

UPOZORNĚNÍ

K čištění skla ani jiných částí nepoužívejte brusné prostředky, aceton, benzen, čpavek,
etanol ani chlorid uhličitý – mohlo by dojít k poškození zařízení. Nelijte čisticí prostředky
přímo na sklo. Mohly by zatéci pod něj a poškodit zařízení.

3. Pásek skeneru očistěte měkkým hadříkem nebo hubkou lehce navlhčenými

prostředkem na čištění skla, který neobsahuje brusné složky.

4. Očištěné sklo osušte jelenicí nebo buničinou, aby se nevytvořily skvrny.

86

Kapitola 7 Čištění a údržba

CSWW