HP LaserJet 3030 All in One Printer - Ortam işleme sorunları

background image

Ortam işleme sorunları

Yazdırma ortamı sıkışma sorunlarını gidermek için bu tablodaki bilgileri kullanın.

DİKKAT

Sıkışan ortamı çıkarmak için yalnızca ellerinizi kullanın. Başka nesneleri kullanmak, iç

parçalara zarar verebilir.

Neden

Çözüm

Ortam, aygıtın kağıt yolunda sıkışmış.

(HP LaserJet 3015 all-in-one ve HP LaserJet

3030 all-in-one) Yazıcı kartuş kapağını iterek

serbest bırakın ve üst kapağı açın. Yazıcı

kartuşunun tutamağını tutun. Yazıcı kartuşunu

çıkarın ve kenara koyun. (Gerekenden uzun

süre ışığa maruz bırakmayın. Yazıcı kartuşunu

aygıta yeniden takana kadar, ya kağıt torbaya

ya da ışık geçirmez bir kutuya yerleştirin.)

Ortamın dışarıdan görünen tarafını (orta taraf da

dahil) her iki elinizle kavrayın ve sonra, aygıttan

kurtulana kadar dikkatlice çekin. Sıkışan ortamı

çıkardıktan sonra, yazıcı kartuşunu geri takın ve

üst kapağı kapatın. Sıkışan ortamı çıkardıktan

sonra aygıtı yeniden başlatmanız gerekebilir.
(HP LaserJet 3380 all-in-one) Yazıcı kartuş

kapağını ve düz çıktı kapağını açın. Aygıtın arka

kısmındaki yeşil gevşetme kollarını arkaya doğru

çevirin. Ortamı, aygıtın ön tarafından yazıcı

kartuşunu ayırmadan çıkarabilirseniz çıkarın.

Çıkaramıyorsanız, yazıcı kartuşunu çıkarın ve

sonra, ortamın dışarıdan görünen tarafını (orta

taraf da dahil) kavrayın ve aygıttan kurtulana

kadar dikkatlice çekin. Yazıcı kartuşunu geri

takın ve sonra, yazıcı kartuş kapağını ve düz

çıktı kapağını kapatın. Sıkışan ortamı

çıkardıktan sonra aygıtı yeniden başlatmanız

gerekebilir.

Not

Ortamın HP ortam özelliklerine uygun olmasına

dikkat edin. Aşağıdaki web sitesinde HP

LaserJet Printer Family Print Media Guide'a

bakın: http://www.hp.com/support/ljpaperguide.

TRWW

Ortam işleme sorunları

91

Türkçe

background image

Neden

Çözüm

Ortam, otomatik belge besleyicisi (ADF) giriş

tepsisinde sıkıştı.

(HP LaserJet 3015 all-in-one) Her iki elinizi de

kullanarak kontrol panelinin kapağını kendinize

doğru çekin. Sıkışan ortamı çıkarın. Tüm ortam

parçalarının çıkarıldığından emin olun ve kontrol

panelinin kapağını kapatın.
(HP LaserJet 3030 all-in-one ve HP LaserJet

3380 all-in-one) Otomatik belge besleyicisi

(ADF) giriş tepsisini çıkarın ve ADF kapağını

açın. Sıkışıklığı giderilen parçayı, parça

yerinden çıkana kadar iki koldan kaldırmak için

iki elinizi de kullanın. Sıkışmanın giderildiği

parçayı döndürüp çıkarın ve sonra bir kenara

koyun. Yeşil kolu kaldırıp tutun ve açık kalana

kadar kaldırma mekanizmasını döndürün.

Sayfayı yırtmadan yavaşça çıkarmaya çalışın.

Direnç hissederseniz, sonraki adıma geçin. Düz

yataklı tarayıcı kapağını açın ve her iki elinizi de

kullanarak ortamı gevşetin. Düz yataklı

tarayıcısının kapağını kapatın ve sonra,

otomatik belge besleyicisinin (ADF) yeşil kolunu

indirin. Parça yerine geçene kadar iki kulakçığa

bastırarak, sıkışıklığı giderilen parçayı yeniden

takın. Çıkan parçayı doğru takın, doğru

takılmadığı takdirde ileride de sıkışmalar olabilir.

Baskı eğik (yamuk) çünkü ortam giriş tepsisi

aşırı yüklenmiş.

Giriş tepsisinden ortamın bir kısmını çıkarın.

Baskı eğik (yamuk) çünkü ortam kılavuzları

yanlış ayarlanmış, kırılmış veya eksik.

Kılavuzların kağıda doğru fazla sıkışık veya

fazla gevşek ayarlanmadığından emin olun.

Kırık veya eksik kılavuz olup olmadığına bakın

ve gerekirse değiştirin.

Baskı eğik (yamuk) çünkü ortam ağırlığı veya

yüzey tabakası HP özelliklerine uygun değil.

Ortamın HP özelliklerine uygun olmasına dikkat

edin. Aşağıdaki web sitesinde HP LaserJet

Printer Family Print Media Guide'a bakın: http://

www.hp.com/support/ljpaperguide.

Lazer yazdırma işlemi sırasında üretilen ısı

nedeniyle aygıt kıvrık veya bükülmüş kağıtlar

yazdırıyor.

Kağıt kıvrılması, kağıdın düz bir yüzeyde

bekleyerek soğuması ile gevşeme eğilimindedir.

Ortamın HP özelliklerine uygun olmasına dikkat

edin. Aşağıdaki web sitesinde HP LaserJet

Printer Family Print Media Guide'a bakın: http://

www.hp.com/support/ljpaperguide.

Çıkış bölmesi kullanırken aygıt kıvrık veya

bükülmüş kağıtlar yazdırıyor.

Yazıcının arkasındaki düz çıktı kapağını açın ve

bu kağıt yolunu kullanın. Kaynaştırıcı modu

yeniden varsayılana veya farklı bir kağıt türüne

getirin.

Ortamın yanlış depolanması nedeniyle aygıt

kıvrık veya bükülmüş kağıtlar yazdırıyor.

Olanak varsa, ortamı oda sıcaklığında kendi

koruyucu paketinde saklayın.

Ortamın giriş tepsisinde çok fazla kalması

nedeniyle aygıt kıvrık veya bükülmüş kağıtlar

yazdırıyor.

Tepsideki ortam yığınını ters çevirin veya ortamı

kağıt tepsisinde 180 derece döndürün.

92

Bölüm 5 Sorun Giderme

TRWW