HP LaserJet 3030 All in One Printer - Telesekreter kullanıyor musunuz?

background image

Telesekreter kullanıyor musunuz?

Telesekreter, telefon simgesiyle işaretli bağlantı noktasına doğrudan takılmalı veya aynı

dahili telefon hattında paylaşılmalıdır.
Aygıtın yanıtlama zil sayısı ayarını, telesekreter için ayarlanan zil sayısından en az bir zil

fazla olarak ayarlayın. Ek bilgi için bkz:

Yanıtlama zil sayısı ayarını değiştirmek için

.

Not

Telesekreter aynı telefon hattına, ancak farklı bir prize (örneğin başka bir odada) bağlıysa,

bu durum aygıtın faks alma becerisini engelleyebilir.

TRWW

Faksınız doğru ayarlandı mı?

83

Türkçe