HP LaserJet 3030 All in One Printer - HP LaserJet 3380 all-in-one aygıtını bağlama

background image

HP LaserJet 3380 all-in-one aygıtını bağlama

Aygıtı telefon hattına bağlamak için aşağıdaki yönergeleri tamamlayın.

TRWW

Aygıtı telefon hattına bağlama

11

Türkçe

background image

Aygıtı, tek bir telefon hattını denetleyen bir prize bağlamak için

Hatta iki telefon numaranız olduğunda ve zil sesi servisi (özel zil sesi gibi) kullandığınızda

bile, aygıtı, tek bir telefon hattını denetleyen tek bir telefon prizine bağlamak için aşağıdaki

adımları gerçekleştirin.
1. Telefon kablosu telefon prizine takılıysa, kabloyu prizden çıkarın ve kenara koyun.
2. Yazıcı kartuşu kapağını açın ve sonra, faks bağlantı noktalarını görmek için sol yan

paneli açın.

3. Aygıta dahil edilmiş faks kablosunu alın ve bir ucunu aygıtın "line" bağlantı noktasına

("L" ile işaretlenmiş bağlantı noktası) takın.

Not

Aygıtın doğru çalıştığından emin olmak için aygıtla birlikte gelen faks kablosunu

kullanmalısınız.

4. Sol yan paneli kapatın ve ardından yazıcı kartuşu kapağını kapatın. Sol yan paneli

kapatırken, faks kablosunun paneldeki üst çentikten geçmesine dikkat edin.

5. Faks kablosunun diğer ucunu duvardaki telefon prizine takın.
Telefon hattına ek aygıtlar (telefon, telesekreter veya arayanı saptama aygıtı gibi) bağlamak

isterseniz, bkz:

Ek aygıtları bağlama

.

Ek bir aygıt eklemek istemiyorsanız, bkz:

Faks ayarlarını belirtme

.

12

Bölüm 1 Faks Kurulumu

TRWW

background image

Aygıtı, iki telefon hattını denetleyen bir prize bağlamak için

Faks aramaları için ayrılmış bir hattınız ve telefon aramaları için ayrı bir hattınız varsa, aygıtı

tek veya ayrı bir telefon prizine bağlamak için bu adımları kullanın.
1. Telefon kablosu telefon prizine takılıysa, kabloyu prizden çıkarın ve kenara koyun.
2. Dahili ayıcısı olan bir telefon priziniz yoksa, telefon prizine harici bir Hat1/Hat2 ayırıcı

takın (HP LaserJet all-in-one ile verilmez).

Not

İki farklı tür ayırıcı vardır: Paralel ayırıcılar ( "T" ayırıcılar da denir), tek bir telefon hattını

denetleyen bir priz için iki telefon hattı prizi sağlar; Hat1/Hat2 ayırıcılar, iki tek telefon

numarasını denetleyen bir priz için iki telefon hattı prizi sağlar.

Not

Tüm ayırıcılar aygıtla uyumlu değildir ve tüm bölgeler/ülkeler ayırıcıların kullanılmasını

desteklemez.

3. Yazıcı kartuşu kapağını açın ve sonra, faks bağlantı noktalarını görmek için sol yan

paneli açın.

4. Aygıta dahil edilmiş faks kablosunu alın ve bir ucunu aygıtın "line" bağlantı noktasına

("L" ile işaretlenmiş bağlantı noktası) takın.

Not

Aygıtın doğru çalıştığından emin olmak için aygıtla birlikte gelen faks kablosunu

kullanmalısınız.

5. Sol yan paneli kapatın ve ardından yazıcı kartuşu kapağını kapatın. Sol yan paneli

kapatırken, faks kablosunun paneldeki üst çentikten geçmesine dikkat edin.

6. Faks kablosunun diğer ucunu, ayırıcının faks tarafındaki prize takın.

Not

Ayırıcının hangi tarafının faks numarası için olduğunu bilmiyorsanız, telefonu bir ayırıcı

prizine takın ve faks numarasını çevirin. Meşgul sinyali alıyorsanız, telefon ayırıcının faks

tarafına bağlıdır. Çalıyor sinyali alıyorsanız, telefon ayırıcının telefon tarafına bağlıdır.

TRWW

Aygıtı telefon hattına bağlama

13

Türkçe

background image

Telefon hattına ek aygıtlar (telefon, telesekreter veya arayanı saptama aygıtı gibi) bağlamak

isterseniz, bkz:

Ek aygıtları bağlama

.

Ek bir aygıt eklemek istemiyorsanız, bkz:

Faks ayarlarını belirtme

.

14

Bölüm 1 Faks Kurulumu

TRWW