HP LaserJet 3030 All in One Printer - Geçerli faks işinde çözünürlüğü ayarlamak için

background image

Geçerli faks işinde çözünürlüğü ayarlamak için

1. Geçerli çözünürlük ayarını göstermek için

ÇÖZÜNÜRLÜK

düğmesine basın.

2. Uygun çözünürlük ayarını seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın.

3. Seçimi kaydetmek için

MENÜ

/

GIR

düğmesine basın.

Not

Bu yordam, geçerli faks işi için faks çözünürlüğünü değiştirir. Varsayılan faks çözünürlüğünü

değiştirme hakkındaki yönergeler için bkz:

Varsayılan çözünürlük ayarını değiştirme

.

Not

Faks karşıtlığını veya cam-tarama boyutunu (yalnızca HP LaserJet 3030 all-in-one veya HP

LaserJet 3380 all-in-one) değiştirmek için varsayılan ayarları değiştirmeniz gerekir. Bkz:

Varsayılan karşıtlık ayarını değiştirme

veya

Varsayılan cam boyutu ayarını değiştirme

.